Belangrijke mededeling over klimaatsystemen en het Coronavirus

Beste relatie,


Er bereiken ons de laatste tijd veel vragen met betrekking de invloed van het klimaatbeheersingssysteem op de (mogelijke) verspreiding van het Coronavirus (COVID-19).

Door de REHVA (Federation of European Heating, Ventilation en Air Conditioning Associations) is een expertgroep opgericht die een aantal richtlijnen heeft opgesteld. De richtlijnen zijn omschreven in:

REHVA COVID-19 guidance document, March 17, 2020​.

Onderstaand geven wij een beknopte samenvatting van de belangrijkste technische aandachtspunten:

 • ​Ventilatie van een ruimte of gebouw is en blijft enorm belangrijk voor ons welzijn. Verleng de bedrijfstijden van het ventilatiesysteem. Heeft uw ruimte te openen ramen, gebruik deze dan ook.
 • ​Als er in uw luchtbehandelingssysteem een roterende warmtewisselaar (warmtewiel) aanwezig is, zet deze dan stil.
 • ​Luchtbevochtiging verhogen is zinloos.
 • Het voortijdig wisselen van luchtfilters heeft geen nut.

​Ingeval een warmtewiel uit bedrijf is genomen heeft dit wel een paar consequenties, te weten:

 • ​Na een koude nacht (er komen er nog een paar) zal het met name in de ochtend wat kouder zijn. Er is namelijk geen warmteterugwinning waardoor er minder capaciteit beschikbaar is voor uw gebouw.
 • ​U gaat meer energie gebruiken ten behoeve van de ruimteverwarming.

​Echter, veiligheid gaat voor ons boven comfort.

Mocht u onze hulp nodig hebben, dan horen wij dit graag van u.


Henk Overeem MSc, directeur.

Belangrijke mededeling over maatregelen die Warmtebouw neemt tijdens de Coronaviruscrisis

Beste relatie,

Warmtebouw volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet.

Vanaf heden zijn hierdoor verschillende, interne en externe maatregelen van kracht om daarmee onze dienstverlening en continuïteit te waarborgen en onze bereikbaarheid optimaal te houden, zijnde:

 • Het gebruik maken van thuiswerkmogelijkheden door een aantal van onze medewerkers; ons kantoor kan hierdoor te maken hebben met een beperktere bezetting.
 • Het zo min mogelijk samen komen (bijvoorbeeld vergaderen) dus het verzetten van afspraken, zowel intern als extern; waar mogelijk wordt uitgeweken naar een digitaal alternatief (Skype, mail of telefoon).
 • Het opvolgen van de hygiëne-richtlijnen (zoals uitgegeven door het RIVM) door onze medewerkers; bij ziekte of lichte klachten dienen medewerkers thuis te blijven.
 • Voor urgente storingen of calamiteiten blijft onze serviceafdeling uiteraard bereikbaar. Uiteraard, zullen wij zoveel als mogelijk ‘online’ proberen op te lossen.
 • Werkzaamheden op projecten is en blijft maatwerk, waarbij wij ieder project apart in overleg met onze opdrachtgever beoordelen op risico’s, maatregelen en mogelijke gevolgen.

Het belang van de gezondheid van ons allemaal staat voorop en mag nooit in het geding komen.

Wij rekenen op uw begrip en wensen een ieder een goede gezondheid toe.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande behoefte hebben aan contact, dan kunt u ons natuurlijk altijd bereiken op 030 248 30 30 of per mail info@warmtebouw.nl.

Directie Warmtebouw

De Online Energieplanner

Er ontstaan steeds meer verplichtingen met betrekking tot het besparen van energie. Deze ontstaan zowel uit strengere regelgeving als uit maatschappelijke verwachtingen.

Wet- & regelgeving

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)) maatregelen moeten nemen om energie te besparen, met een terugverdientijd < 5 jaar.

Continue Reading

Succesvol prefabben vraagt discipline

Prefabricage is niet voorbehouden aan producenten of groothandels, ook installatiebedrijven breiden hun services uit. Warmtebouw, Kropman en Kroneman Installatietechniek zijn drie bedrijven waar de prefab-afdeling tot wasdom is gekomen. Wat is het geheim van hun succes?

Continue Reading

Informatieplicht Energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 gaat de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven in werking. Wanneer uw bedrijf een verbruik heeft van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar, dan is de informatieplicht voor uw bedrijf van toepassing en is onderstaande tekst relevant.

Wat is de informatieplicht?

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Volgens de Informatieplicht Energiebesparing moeten op uiterlijk 1 juli 2019 ruim 125.000 bedrijven en organisaties verplicht de overheid informeren over welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen.

Continue Reading

Warmtebouw nieuwe huisstijl: Zelfs onze bedrijfswagens zijn opnieuw bestickerd!

In de lente 2019-editie van Ondernamen Utrecht staat een erg leuk artikel over de introductie van onze nieuwe huisstijl. Omdat we erg blij zijn met onze nieuwe huisstijl en logo, delen we graag dit artikel ook hier.

Warmtebouw blij met gloednieuwe huisstijl

Wie een beetje op heeft gelet, zal gezien hebben dat Warmtebouw de afgelopen maanden qua uitstraling een nieuwe weg in heeft geslagen. Op de gloednieuwe bussen, de shirts van de medewerkers en de vlaggen van verschillende voetbalverenigingen in en om Utrecht is het al te zien: het gloednieuwe logo van het Utrechtse technisch advies en installatiebureau.

Continue Reading

Renovatie ZGAO Flevohuis in Amsterdam van start

Vrijdagochtend was er een feestelijke bijeenkomst in het Flevohuis aan het Kramatplantsoen in Amsterdam. De heer Van Wijk ondertekende namens Stichting Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) de bouwteamovereenkomst met de aannemer en installateurs voor de renovatie van de eigendomslocatie Flevohuis

Continue Reading