Hoe kunt u de risico’s van het Corona COVID-19 virus in uw pand verkleinen?

Om de eventuele risico’s voor de verspreiding van het coronavirus via uw klimaatinstallaties inzichtelijk te krijgen en waar mogelijk te voorkomen of te minimaliseren, kan Warmtebouw voor u een “RI&E COVID-19 Risico Inventarisatie” verzorgen.

De basis voor deze risico inventarisatie is het REHVA COVID-19 adviesdocument (versie 2 april 2020) welke ondersteund wordt door onze brancheorganisatie.
Continue Reading

Belangrijke mededeling over klimaatsystemen en het Coronavirus

Beste relatie,

In deze bijzondere tijd willen wij u graag behulpzaam zijn om uw gebouw zo veel als mogelijk is “Corona proof” te maken. Garanties kunnen wij uiteraard niet geven, echter met een aantal relatief simpele ingrepen en discipline van de gebruikers zijn de risico’s op contaminatie vanuit de installaties wel te minimaliseren.

Wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en vakinhoudelijk de aanbevelingen van de REHVA, laatstgenoemde is de Federation of European Heating, Ventilation and Airconditioning Assocations.

De aanbevelingen zijn weergegeven in het “REHVA COVID-19 guidance document, uitgave April 2020”.

Vrij vertaald en kort samengevat wordt daarin onder andere het volgende geadviseerd:

Continue Reading

Bouwteam van regionale partners realiseert verbouwing en uitbreiding Intechnium gebouw

Een epicentrum van techniek

​De transformatie van het Intechnium Gebouw aan de Korenmolenlaan in Woerden begint steeds meer vorm te krijgen. Verschillende  bedrijven uit de omgeving zetten zich samen in om het pand om te toveren tot een duurzaam techniekhuis  

​Het Intechnium Gebouw, sinds 2005 in het bezit van VDH Vastgoed, is ooit gebouwd met het idee om er een landelijk ‘techniekhuis’ van te maken, maar dat is er nooit van gekomen. Frank van der Heijden, eigenaar van VDH Vastgoed: ‘De afgelopen jaren is er veel veranderd in het gebouw. Met de komst van horeca in de vorm van De HALL is het een levendige plek geworden. Steeds meer huurders uit de techniekbranche hebben het pand de afgelopen jaren weten te vinden. Daarmee wordt het Intechnium Gebouw nu, na een flinke verbouwing, wat het ooit bedoeld was: hét technisch hart van het land.’ 

Continue Reading

Legionellapreventie tijdens de Coronacrisis

​Als er in gebouwen (bijna) geen personen zijn en het drinkwater daarom bijna niet wordt gebruikt, krijgen we te maken met stilstand van water in de installatie. Door stilstand van het water in de leidingen zal de kwaliteit van het drinkwater snel verslechteren.

In bepaalde omstandigheden, met name een hoge omgevingstemperatuur, kunnen Legionellabacteriën zich snel ontwikkelen en kunnen zich besmettingshaarden ontwikkeld hebben die achteraf lastig te bestrijden zijn. De uitvoer van een chemische desinfectie is kostbaar terwijl de mensen er hinder van kunnen ondervinden.

Continue Reading

Belangrijke mededeling over maatregelen die Warmtebouw neemt tijdens de Coronaviruscrisis

Beste relatie,

Warmtebouw volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet.

Vanaf heden zijn hierdoor verschillende, interne en externe maatregelen van kracht om daarmee onze dienstverlening en continuïteit te waarborgen en onze bereikbaarheid optimaal te houden, zijnde:

  • Het gebruik maken van thuiswerkmogelijkheden door een aantal van onze medewerkers; ons kantoor kan hierdoor te maken hebben met een beperktere bezetting.
  • Het zo min mogelijk samen komen (bijvoorbeeld vergaderen) dus het verzetten van afspraken, zowel intern als extern; waar mogelijk wordt uitgeweken naar een digitaal alternatief (Skype, mail of telefoon).
  • Het opvolgen van de hygiëne-richtlijnen (zoals uitgegeven door het RIVM) door onze medewerkers; bij ziekte of lichte klachten dienen medewerkers thuis te blijven.
  • Voor urgente storingen of calamiteiten blijft onze serviceafdeling uiteraard bereikbaar. Uiteraard, zullen wij zoveel als mogelijk ‘online’ proberen op te lossen.
  • Werkzaamheden op projecten is en blijft maatwerk, waarbij wij ieder project apart in overleg met onze opdrachtgever beoordelen op risico’s, maatregelen en mogelijke gevolgen.

Het belang van de gezondheid van ons allemaal staat voorop en mag nooit in het geding komen.

Wij rekenen op uw begrip en wensen een ieder een goede gezondheid toe.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande behoefte hebben aan contact, dan kunt u ons natuurlijk altijd bereiken op 030 248 30 30 of per mail info@warmtebouw.nl.

Directie Warmtebouw

De Online Energieplanner

Er ontstaan steeds meer verplichtingen met betrekking tot het besparen van energie. Deze ontstaan zowel uit strengere regelgeving als uit maatschappelijke verwachtingen.

Wet- & regelgeving

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)) maatregelen moeten nemen om energie te besparen, met een terugverdientijd < 5 jaar.

Continue Reading

Succesvol prefabben vraagt discipline

Prefabricage is niet voorbehouden aan producenten of groothandels, ook installatiebedrijven breiden hun services uit. Warmtebouw, Kropman en Kroneman Installatietechniek zijn drie bedrijven waar de prefab-afdeling tot wasdom is gekomen. Wat is het geheim van hun succes?

Continue Reading

Informatieplicht Energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 gaat de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven in werking. Wanneer uw bedrijf een verbruik heeft van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar, dan is de informatieplicht voor uw bedrijf van toepassing en is onderstaande tekst relevant.

Wat is de informatieplicht?

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Volgens de Informatieplicht Energiebesparing moeten op uiterlijk 1 juli 2019 ruim 125.000 bedrijven en organisaties verplicht de overheid informeren over welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen.

Continue Reading