Hoe kunt u de risico’s van het Corona COVID-19 virus in uw pand verkleinen?

Om de eventuele risico’s voor de verspreiding van het coronavirus via uw klimaatinstallaties inzichtelijk te krijgen en waar mogelijk te voorkomen of te minimaliseren, kan Warmtebouw voor u een “RI&E COVID-19 Risico Inventarisatie” verzorgen.

De basis voor deze risico inventarisatie is het REHVA COVID-19 adviesdocument (versie 2 april 2020) welke ondersteund wordt door onze brancheorganisatie.

More...

De hierin opgenomen adviezen zijn erop gericht om de verspreiding COVID-19 via o.a. ventilatiesystemen en sanitaire installaties te voorkomen.

Bij de “RI&E COVID-19 Risico Inventarisatie” wordt door onze technisch inspecteur op basis van een uitgebreide checklist de eventuele risico’s in kaart gebracht. Waar mogelijk zullen wij tijdens de inspectie, in overleg met u, direct de noodzakelijke aanpassingen uitvoeren.

Aansluitend ontvangt u een evaluatierapportage welke we met u doornemen om te bespreken welke eventuele extra acties voor u noodzakelijk zijn.


Wilt u ook een risico inventarisatie uitgevoerd hebben? Vraag deze dan vandaag nog aan! ​