​​DUURZAAM ADVIES

Bespaar vandaag nog op uw energiekosten

Het is belangrijk dat uw installatie na oplevering blijft werken zoals het ontworpen is. U dient dan jaarlijks de instellingen te controleren. Maar u kunt ons ook hiervoor inschakelen. Wij nemen dan deze controlerende taak van u over zodat u zich op andere zaken kunt richten.

Terwijl we ervoor zorgen dat uw installatie perfect blijft functioneren, kijken we ook of we uw energieverbruik kunnen verminderen.

Ons duurzaam advies kan variëren van het nemen van energiebesparende maatregelen tot het maken van een uitgebreide energieanalyse van uw pand. Onderstaand een greep van activiteiten waarin duurzaam advies kan adviseren:

Quickscan

Een Quickscan geeft een indruk van de besparingsmogelijkheden van een gebouw. Aan de hand van de (erkende) maatregelen, de prioriteit, de subsidiemogelijkheden en de terugverdientijd kunt u bepalen welke maatregelen interessant zijn om over te gaan tot uitvoering. Hiermee voldoet de opdrachtgever aan de informatieplicht.

Energiescan

De Energiescan is een uitgebreid rapport met op de situatie toegespitste energiebesparingsadviezen.

Hierin wordt de energiefactuur ontleed en worden de energiestromen van het desbetreffende gebouw inzichtelijk gemaakt. Vaak worden er door de Energiescan aanzienlijke besparingen op de energiekosten gerealiseerd en is de Energiescan binnen één jaar terugverdiend. Een bijkomend voordeel is dat de rapportage volledig voldoet aan de wettelijke eisen voor grootverbruikers.

Energie-audit (EED)

De Energie-audit is een Europees energiebesparingsrapport die een stap verder gaat dan onze Energiescan, mede omdat hierin ook de mobiliteit (heftrucks etc.) wordt meegenomen. De verplichting tot uitvoering van een energie-audit geldt voor alle vestigingen van ondernemingen in Nederland die voldoen aan een van de volgende criteria:

  • ​ofwel meer dan 250 personen in dienst hebben;
  • ​ofwel een jaaromzet hebben van meer dan 50 miljoen euro en een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.

​​Deze audit dient om de 4 jaar te worden uitgevoerd.

​Online Energieplanner

​Om bedrijven meer grip te geven op energie en de kosten daarvan, heeft Warmtebouw de energieplanner in het leven geroepen. De unieke combinatie tussen data en duurzaamheid, inzicht en actie.

De energieplanner is een online energiebesparingstool waarin energiemonitoring en energieadvies worden gecombineerd. Met de energieplanner geeft u als bedrijf invulling aan de wet- en regelgeving, erkende maatregelen (informatieplicht) en bent u klaar voor de toekomst.

Businesscase

Een Businesscase is een uitgewerkt plan, waarbij de energiebesparingsplannen van een ondernemer worden uitgewerkt in een financieel en praktisch haalbaarheidsonderzoek, met onder meer terugverdientijden en een cashflowanalyse.

EPBD-keuring (meer dan alleen AC keuring)

De EPBD (Energy Performance Building Directive) is een Europese richtlijn met als doel de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. De keuring is verplicht bij een totaal opgesteld koelvermogen van meer dan 12 KW. De energieprestatie is een maat voor het totale (jaarlijkse) energiegebruik van alle energie gebruikende installaties en voorzieningen in een gebouw. Dus niet alleen voor airconditioning. Deze keuring dient om de 5 jaar te worden uitgevoerd.

Energielabel (EPA-U)

Het energielabel is een document waarin de kenmerken van een gebouw zijn beschreven. Het label geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is in vergelijking met soortgelijke gebouwen. Zo kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien of een gebouw zuinig of onzuinig is. Een zuinig gebouw betekent namelijk een lagere energierekening, meer comfort en minder CO2-uitstoot.

Labelverbetering advies

Een gebouw heeft niet altijd het gewenste energielabel. Mede doordat vanaf 2023 vanuit de overheid wordt geëist dat kantoren met een energielabel D t/m G niet meer gebruikt mogen worden. Vanaf 2023 moet een gebouw ten minste energielabel C bezitten, en in 2030 ten minste energielabel A. Een Labelverbetering advies is een rapportage waarin de benodigde stappen worden omschreven om tot een hoger energielabel te komen.

BREEAM-expert

De BREEAM-expert adviseert en ondersteunt de opdrachtgever over het laten certificeren van de duurzaamheidsprestatie van gebouwen volgens de BREEAM-NL normen, zoals vastgelegd in het gekozen keurmerk. Tevens helpt de expert bij de voorbereiding van een assessment en stelt de certificering veilig door het verzorgen van de coördinatie rond het verzamelen van het bewijsmateriaal.

​Duurzaam advies betekent voor u duurzaam besparen. Bel ​voor duurzaam advies op 030-2483030 of stuur een mail naar duurzaam@warmtebouw.nl om meer te weten te komen over wat ons duurzaam advies u aan voordeel kan opleveren.