Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door Warmtebouw. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft Warmtebouw het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gecopieerd en/of veranderd.

Aansprakelijkheid

Warmtebouw zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Warmtebouw aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. Warmtebouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.