De Online Energieplanner

Er ontstaan steeds meer verplichtingen met betrekking tot het besparen van energie. Deze ontstaan zowel uit strengere regelgeving als uit maatschappelijke verwachtingen.

Wet- & regelgeving

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)) maatregelen moeten nemen om energie te besparen, met een terugverdientijd < 5 jaar.

More...

​​Sinds 1 juli 2019 zijn zij bovendien verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing.

Om gemakkelijker aan de energiebesparingsverplichting te voldoen, is vanaf 2015 voor negentien bedrijfstakken een ‘Erkende Maatregelenlijst’ (EML) opgesteld. Deze lijst bevat de maatregelen die zich (volgens de overheid) binnen 5 jaar terugverdienen.

Een van deze Erkende Maatregelen is Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) en is verplicht voor de volgende branches: detailhandel, gezondheid, hotel, kantoor, onderwijs en sport.

Om bedrijven meer grip te geven op energie en de kosten daarvan, heeft Warmtebouw de energieplanner in het leven geroepen. De unieke combinatie tussen data en duurzaamheid, inzicht en actie.

​De oplossing

​De energieplanner is een online energiebesparingstool waarin energiemonitoring en energieadvies uit onze energiescan worden gecombineerd. Met de energieplanner geeft u als bedrijf invulling aan de wet- en regelgeving, erkende maatregelen (informatieplicht) en bent u klaar voor de toekomst.

Download voor meer informatie de folder of neem contact op met Rik of Daniella via 030-2483030 of stuur een mail naar duurzaam@warmtebouw.nl

De voordelen van uw online energieplanner

 • ​Complete duurzame energiescan
 • Online en altijd inzicht in het bespaaradvies
 • ​Actueel inzicht in uw verbruik
 •  Actieplan op basis van uw bedrijfssituatie
 • Inzichtelijk welk effect de besparingen hebben
 • Altijd bereikbaar voor vragen
 • Persoonlijk contact met uw eigen adviseur, die toelichting geeft op het op maat gegeven advies
 • Direct besparen op ​verbruik
 • Geen grote initiële investeringen
 • Praktische en realistische oplossingen
 • U voldoet aan de wettelijke verplichtingen
 • Energie besparen is milieu sparen en geld besparen.

Meer weten over de online energieplanner?

Download de brochure over de Online Energieplanner. Of neem contact op met Rik of Daniella via 030-2483030 of stuur een mail naar duurzaam@warmtebouw.nl