Categorie: Duurzaam

Voortgangsbijeenkomst CPB bij Warmtebouw

Op maandag 28 maart heeft de voortgangsbijeenkomst van de CPB bij Warmtebouw plaats gevonden. CPB staat voor ‘Congestiemanagement & Power Balancing’. Het project betreft een samenwerkingsverband van o.a. Berenschoot, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Friday Energie, REConvert, Energie Collectief Utrechtse Bedrijven, Stamhuis en natuurlijk Warmtebouw. Hierbij…

De Online Energieplanner

De vraag naar energiebesparing en duurzaamheid groeit door zowel strengere regelgeving als toenemende maatschappelijke verwachtingen. Met het oog op deze groeiende behoeften introduceert Warmtebouw de energieplanner. Deze tool staat voor de perfecte samensmelting van data-analyse en duurzaamheid, waarbij het bedrijven inzicht en directe actiemogelijkheden biedt….

Anticiperen op de toekomst

Duurzaam advies én aanpak door Warmtebouw De bewustwording rondom de noodzaak tot duurzaam ondernemen stijgt, maar in de dagelijkse bedrijvigheid vormt het toch veelal een sluitpost. Warmtebouw in Utrecht heeft dit diep in zijn organisatiestructuur verankerd en speelt daarmee een voortrekkersrol op het gebied van…