Duurzaam advies én aanpak door Warmtebouw

De bewustwording rondom de noodzaak tot duurzaam ondernemen stijgt, maar in de dagelijkse bedrijvigheid vormt het toch veelal een sluitpost. Warmtebouw in Utrecht heeft dit diep in zijn organisatiestructuur verankerd en speelt daarmee een voortrekkersrol op het gebied van energieadvisering en -labelling, maar ook in het toepassen van maatregelen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Warmtebouw, een technisch adviesbureau en installatiebedrijf, geeft zelf het goede voorbeeld af en omarmt niet alleen de bekende ‘drie P’s’ (people, planet en profit), maar voegt er zelf ‘passie’ en ‘plezier’ aan toe. Het familiebedrijf, dat in 1970 startte met CV-installatiewerk en via disciplines als ventilatie en koeltechniek uitgroeide tot een werktuigkundige allroundspecialist met ruim 200 medewerkers, omschrijft zichzelf als een integere, financieel stabiele, innovatieve, praktisch ingestelde en relatiegerichte partner voor opdrachtgevers. Met alle belangrijke erkenningen en certificeringen bedient het de Benelux, ook qua 24/7-ondersteuning in service, waarbij de klantenkring uiteenloopt van overheidsinstellingen tot landelijk bekende commerciële organisaties en het MKB. Concullega’s waardeerden de werkwijze van Warmtebouw in 2017 met een tweede prijs in de Innovatie Award van Uneto-VNI en de Provincie Utrecht riep het bedrijf in hetzelfde jaar uit tot winnaar van de Healthy Urban Office Challenge, met als speerpunten de meest duurzame organisatie, een zorgvuldige omgang met medewerkers en het uitdragen van deze facetten naar de buitenwereld toe.

Proeftuin

Kortom, een organisatie waar maatschappelijk verantwoord ondernemen diep in de genen zit. Om dat te onderstrepen, vertelt adjunct-directeur Patrick van Echtelt eerst iets over de technische kenmerken van het eigen gebouw in Leidsche Rijn, alvorens de verschillende werkdisciplines nader toe te lichten. “Het fungeert namelijk als een proeftuin voor wat we bij onze klanten kunnen realiseren. In onze optiek spreekt het voor zich dat het energielabel A draagt, op basis van onder meer vraaggestuurde led-verlichting, een restaurant met inductieverlichting, een natuurlijk geventileerde werkplaats, gescheiden afvalstromen, nul-op-de-gasmeter, 635 zonnepanelen met een gezamenlijke opbrengst van 160.000 kWh, laadpunten voor elektrische voertuigen en een GBS-regelinstallatie, inmiddels opgewaardeerd volgens het SMART-principe. Dat houdt in dat de klimaatbeheersing anticiperend werkt, door bijvoorbeeld al ’s nachts de ventilatie te activeren als er een warme dag aanbreekt.

Binnen afzienbare tijd volgt uitbreiding met extra warmtepompen en zodra in februari 2020 hier bijna om de hoek een waterstofstation ligt, zullen wij ons wagenpark vernieuwen met auto’s die daar kunnen tanken.”

Meer focussen

Warmtebouw houdt zich bezig met de aanleg van klimaatinstallaties, energiebesparingstechnieken, warmteterugwinning, warmtepompsystemen, geothermische energiesystemen zoals WKO-installaties, sprinklersystemenriolerings- en sanitairtechniekmeet- en regeltechniektechnisch en energiebeheer, cleanroom- en OK-technieken, prefabricage, assemblage en duurzaam advies. “Vóórdat de crisis begon, besloten wij al om onze organisatie op te lijnen en aparte business units in het leven te roepen, met als doel ons meer op projecten en klanten te kunnen focussen,” vertelt Van Echtelt. “Grote projecten, zoals het aanleggen van een werktuiginstallatie in het Ziggo Dome of Thialf, pakken we op met een compleet team inclusief een vaste projectleider, werkvoorbereider, tekenaar en meet- en regeltechnicus. Bij kleinschaliger opdrachten neemt in de basis één persoon alles voor zijn rekening, van het vervangen van een ketel tot het verbouwen van een verdieping.”

Ideale omstandigheden

Van Echtelt vervolgt: “Bij retail denken we een compleet concept voor een keten van winkels uit, dat per vestiging als een blauwdruk fungeert. Het bouwteam werkt volgens het VWO-principe, ‘volgende week open’, wat een zeer strakke planning vergt. Een andere business unit omvat het gecertificeerd installeren van Sprinkler-systemen. In eigen werkplaats leggen we ons toe op prefabricage en specials, waarmee we onder ideale arbeidsomstandigheden, met alle gereedschappen en machines bij de hand en zonder weersinvloeden projecten kunnen voorbereiden. We voeren zelfs proefassemblages uit en testen die, waarmee we de faalkosten drastisch terugdringen. De afdeling service en energiebeheer staat voor onderhoud en directe actie bij sto-ringen aan alle technische installaties, ook al hebben we zelf uitsluitend de werktuigkundige en de meet- en regeltech-niek aangelegd. Volgens het principe van maincontracting schakelen wij betrouwbare partners in en nemen de rol van vast aanspreekpunt op ons. Met één business unit bedienen we de particuliere markt: installatiewerk bij exclusieve woonprojecten, voor klanten die de hoogste eisen stellen aan kwaliteit en betrouwbaarheid.”

Wettelijke verplichting

Op de discipline Duurzaam Advies zoomt de adjuct-directeur van Warmtebouw nader in. “De jongste loot aan onze stam, ontstaan nadat we in 2012 een tender wonnen om op Lage Weide twintig bedrijfsscans uit te voeren, vanuit de doelstelling een CO2-besparing van dertig procent te realiseren. Zulke scans gelden als een wettelijke verplichting voor ondernemingen die jaarlijks meer dan 50.000 kuub gas en meer dan 200.000 kWh stroom verbruiken. Wij pluizen de energierekening uit, brengen alle verbruikers in kaart en vervolgens de energiehuishouding in beeld, met adviezen voor mogelijke besparing. Dat begint met wat wij het ‘laaghangend fruit’ noemen: verplichte investeringen met een terugverdientijd tot vijf jaar, bijvoorbeeld in ledverlichting, aanwezigheidsdetectie en gedrag van mensen. Bij een periode van vijf tot tien jaar moet je denken aan zonnepanelen, een HR-installatie, een warmtepomp of een WTW-installatie, terwijl investeringen in bijvoorbeeld geothermische systemen als warmte-koudeopslag en een hogere isolatiewaarde van de schil van het pand veelal een lange termijn qua terugverdientijd kennen.”

Handhavingsdienst

Ook energielabelling (EPA-U) valt voor Warmtebouw onder duurzaamheidsadvies. “Dit richt zich niet zozeer op processen, maar hoofdzakelijk op het gebouw,” legt Van Echtelt uit. “Vanaf 2023 dient een voor verkoop of verhuur beschikbaar bedrijfspand minimaal label C te dragen en vanaf 2030 zelfs label A, dus daarop moet je als eigenaar nú gaan anticiperen. Trouwens, ook voor huurders is het relevant, want in het kader van servicekosten begint het een steeds belangrijker onderhandelingspunt te vormen. Grote organisaties spelen al een voortrekkersrol en stellen steeds strengere eisen bij het huren van gebouwen. De financiële sector fungeert, conform prestatieafspraken met de overheid die langzaam doorsijpelen, als handhavingsdienst: je krijgt straks geen lening meer los als je een pand met een ongunstig label wilt financieren. Tijdig schakelen, dus. Voor veel investeringen bestaan subsidietrajecten en daarin kunnen onze coaches een bedrijf volledig begeleiden. Verder houden we ons niet alleen bezig met advies, maar bieden we ook de mogelijkheid om een compleet plan van aanpak uit te werken en uit te voeren, inclusief een heldere kostenraming en hardere terugverdientijden. Alle specialismen hebben we in huis en binnen ons netwerk, waarbij we zelf als centraal aanspreek-punt fungeren, vanuit ons duurzame dna.”

Artikel en foto’s van Aart van der Haagen, Utrecht Business nummer 6, januari 2019