Thialf Heerenveen

Schaats Walhalla gemoderniseerd

Ontwerp, verduurzaming en realisatie van alle installaties voor HVAC, vries, sanitaire en brandbeveiligings installaties, inclusief de ijsvloer en waterbehandeling.

Download Project PDF

Nieuwe ijsvloer Thialf overgedragen

Vrijdag de 13e november 2015 was de grote dag. De wedstrijd­baan van Schaatswalhalla Thialf werd tijdelijk terug­gegeven aan Thialf voor een nieuw schaatsseizoen. Van buiten heeft een spec­ta­culaire metamorfose plaatsgevonden, terwijl er van binnen op het eerste gezicht niets is veranderd. Het belang­rijkste voor de schaatsers is echter niet of nauwelijks zichtbaar, de nieuwe ijsbaan met nieuwe installaties.

Complete installatie

Warmtebouw heeft, samen met hoofdaannemer Heddes die de bouw­kun­dige werkzaamheden verzorgde, in de afgelopen maanden met een ongelofelijk grote inspanning de complete installatie voor en in de ijsvloer vervan­gen.

Dit omvat de vries­installatie, de water­behandeling, de lucht­behandeling en de overdracht van de warmte en koude. De oude baan is gede­mon­teerd en voorzien van nieuwe vloerkoeling, aangevuld met vloerverwar­ming op het binnen­terrein en langs de baan.

Aanleg nieuwe ijsvloer in Thialf Heerenveen (1 minuut)

Prefab

In onze RVS-prefab­werkplaats in Nieuwe­gein is een knap stukje vakwerk geleverd. Hier werden de verdelers gemaakt waar de vloerslangen op zijn aangesloten.

Wedstrijdhal

Nadat was aangetoond dat de installatie goed was aangebracht, in het bijzonder de posities van de slangen, werd de supervlakke vloer gestort en was ons werk verstopt onder een laag beton.

Pompenkamer

Onder de vloer is een aparte pompenkamer gemaakt. Hier wordt de koude die uit de centrale technische ruimte komt, verdeeld over de apart regelbare delen van de ijsvloeren.

Energiezuinige IJsinstallatie

Ook de technische ruimte is compleet vernieuwd. Nieuwe koel­machines die met de gedurfde regeltechniek van Warmte­bouw optimaal en energiezuinig kunnen functioneren en niet alleen de ijsbaan koelen, maar tegelijkertijd voor de nodige warmte zorgen.

Stonden er in het oude Thialf ruim twintig c.v.-ketels, nu wordt alle warm­te uit de ijsinstallatie benut die samen met een warmte­pomp en bodem­energie het kloppend hart van een duur­zaam en gas­loos Thialf vormen. Door de ver­nieuwde indeling in de baan­seg­menten kan de ijsmeester voor elk deel van de baan de op­ti­male ijskwaliteit verzorgen. Rechte stukken, binnen- en buiten­boch­ten, ingaande en uitgaande bochten, shorttrack en de krabbelbaan en de oude ijshockeyhal, alles is apart en optimaal regelbaar, zodat niet meer energie hoeft te worden verbruikt dan strikt nodig is. Er wordt ruim de helft van het oude energieverbruik bespaard!

Luchtbehandeling

Ook de luchthuishouding is aangepakt, met nieuwe luchtbehan­delings­kasten en luchttoevoer vanuit de installatiegoot om de ijsbaanvloer en, met een tijdelijke voorziening, ook uit het plafond.

Het hele project hebben we teruggebracht tot een 3 minuten-durend filmpje:

Aanleg nieuwe ijsvloer in Thialf Heerenveen (3 minuten)

 

Download Project PDF