Paris Proof is in het leven geroepen om te kunnen voldoen aan de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs, december 2015.

Dit houdt in dat een kantoorgebouw nog maar 70 kWh/m2(GO)/jaar mag verbruiken in het jaar 2040.

Met trots kunnen wij zeggen dat Warmtebouw dit jaar al voldoet aan deze ambitie!

Elk jaar zet Warmtebouw weer nieuwe stappen richting een duurzamer, gezonder en slimmer gebouw.

Al is het maar om ook onze relaties zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen met en ontzorgen op hun energiehuishouding.

Mocht u meer willen weten hoe wij u kunnen helpen, neem gerust contact met ons op!