Vandaag vindt de eerste Tech Experience dag van de gemeente Stichtse Vecht plaats. Als erkend leerbedrijf en medeorganisator is Warmtebouw uiteraard aanwezig.

Onze collega’s Sander en Gido

Vandaag kunnen ruim 1000 leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen uit de gemeente Stichtse Vecht diverse workshops volgen om wegwijs te worden in de (installatie)techniek.

Warmtebouw verzorgt een workshop Revit 3D tekenen met real life VR illustratie, waarbij je digitaal door een technische ruimte heen loopt – het hart van de installatie!

Daarnaast verzorgt Warmtebouw ook een workshop waarbij het mogelijk is om met diverse perstechnieken leidingwerk aan elkaar te verbinden en dit uit te bouwen tot een volledige installatie.

Hiermee willen wij – Gemeente Stichtse Vecht, Warmtebouw en alle andere aanwezigen – kinderen enthousiasmeren voor ons mooie vak: (installatie)techniek.