Aandacht voor een goed binnenklimaat is belangrijker dan ooit. Door diverse wetenschappers is onomstreden aangetoond dat een beter binnenklimaat leidt tot een betere arbeidsproductiviteit, alsmede een veiligere werkomgeving. Buiten het verhogen van de arbeidsproductiviteit hebben we ook te maken met het beperken van de verspreiding van virussen, zoals bijvoorbeeld Covid-19.

De invloed van verlichting, ventilatie, geluid en temperatuur op ons welbevinden is groot. Heb je een “goede installatie” dan kun je de productiviteit laten toenemen met 5 tot 10% en het ziekteverzuim laten dalen met 2%. 

Dit impliceert dat er een goede afweging gemaakt moet worden tussen de meer investering van een beter klimaatconcept en de meerwaarde die dit oplevert door een hogere arbeidsproductiviteit en lager ziekteverzuim.

Om een eenduidig beeld te krijgen, zijn er criteria opgesteld om de kwaliteit van een klimaatbeheersingsinstallatie te wegen. Zo zijn er in het Programma Gezonde Kantoren diverse parameters opgesteld die allen een bijdrage leveren aan het thermisch comfort. Een aantal van deze onderdelen, kwalificeren vervolgens een klimaat naar onderstaande 4 klassen.

Klimaat classificeringen:

  • Klasse A: Zeer goed – hoog verwachtingspatroon bij gebouwgebruikers ten aanzien van de kwaliteit van het binnenklimaat; circa 10% klagers + hoge mate van gebruikersinvloed, rapportcijfer 8,5;
  • Klasse B: Goed – gemiddeld verwachtingspatroon bij gebouwgebruikers ten aanzien van de kwaliteit van het binnenklimaat; circa 10% klagers, rapportcijfer 7;
  • Klasse C: Acceptabel (ca. wettelijk minimumniveau) – matig verwachtingspatroon bij gebouwgebruikers ten aanzien van de kwaliteit van het binnenklimaat; circa 15% klagers, rapportcijfer 5,5;
  • Klasse D: relatief slecht (lager dan wettelijk minimumniveau voor bestaande bouw) – restklasse, laag verwachtingspatroon bij gebouwgebruikers ten aanzien van de kwaliteit van het binnenklimaat; circa 20%+ klagers, rapportcijfer < 5,5.

Het moge duidelijk zijn dat hoe meer mensen klachten hebben over het binnenklimaat, hoe lager de arbeidsproductiviteit en hoe hoger het ziekteverzuim zullen zijn. 

Ons advies is dan ook om altijd Klasse A of B na te streven!

Bron: REHVA “Indoor climate and productivity in offices”.
Programma Gezonde kantoren 2018, diverse auteurs.