Samenwerking ALUP Kompressoren en Warmtebouw Utrecht

Ook al is het rendement van luchtcompressoren de laatste jaren fors verbeterd, nog steeds wordt het merendeel van de opgenomen elektrische energie omgezet in warmte. Door die warmte te benutten kan de Total Cost of Ownership van een compressorinstallatie aanzienlijk worden verlaagd. ALUP Kompressoren en Warmtebouw Utrecht bieden hiervoor op maat gesneden oplossingen met, afhankelijk van de (gebruiks)situatie, terugverdientijden tussen de 1 en 3 jaar!


Het comprimeren van lucht gaat per definitie gepaard met warmteontwikkeling. Normaal gesproken wordt die warmte via de oliekoeler als warme lucht naar de ruimte afgevoerd. Naarmate het compressorvermogen toeneemt, stijgt vanzelfsprekend ook de hoeveelheid thermische energie die hiermee verloren gaat. Bij een relatief kleine 80 kW compressor is al sprake van circa 55 kW aan afgeblazen en dus in principe terugwinbare warmte. “Dat is het vermogen van een behoorlijke CV-ketel,” stelt André van Willigen, Sales Engineer bij ALUP Kompressoren in Nieuwegein. “Bedraagt de compressorcapaciteit 350 kW, dan kan zelfs tot 240 kW aan warmte worden teruggewonnen. Iedere ALUP compressor kan hiervoor optioneel worden voorzien van een warmtewisselaar. Wat men vervolgens met die warmte gaat doen en wat daarvoor aan additionele technische voorzieningen nodig is, bepaalt de snelheid waarmee de investering in het warmteterugwinsysteem wordt terugverdiend. Normaal gesproken ligt die termijn tussen de 1 en 3 jaar.”

Demo luchtgordijnsysteem Dit luchtgordijnsysteem is als demo-opstelling aangesloten op de warmtewisselaar van een ALUP compressor. Het systeem, inclusief regeling, is gebouwd door Warmtebouw Utrecht B.V.

Meerdere opties

“Waar het om gaat is wat je met die warmte wilt/kunt gaan doen en wat daarvoor aan installatietechnische voorzieningen vereist is,” benadrukt Commercieel Manager Patrick van Echtelt van Warmtebouw Utrecht B.V. “Een relatief makkelijk te realiseren mogelijkheid is compressorwarmte toepassen voor ruimteverwarming, waarvoor koppelingen denkbaar zijn met een CV-, hetelucht- of vloerverwarminginstallatie of een luchtgordijnsysteem. Maar de teruggewonnen warmte kan uiteraard ook worden gebruikt in het productieproces. Dit bijvoorbeeld om een vloeistof of visceus mengsel in een tank te verwarmen, of t.b.v. een droogproces. Belangrijk is dat het warmteaanbod en de vraag goed op elkaar afgestemd worden. Als gespecialiseerd werktuigkundig installatiebedrijf met 165 medewerkers, houden we ons de laatste jaren in toenemende mate bezig met het ontwerpen, bouwen en installeren van warmteterugwinsystemen.

Energiereductie is immers al lang geen trend meer, maar een absolute noodzaak. Dit niet alleen in het kader van de gewenste CO2-reductie, maar ook om economische redenen. Energie zal de komende jaren immers alleen maar duurder worden en dus wordt het steeds sneller rendabel om proceswarmte en bijvoorbeeld compressorwarmte terug te winnen. Bedenk bovendien dat er in veel gevallen via de Energie Investeringsaftrekregeling (EIA) extra financieel voordeel is te behalen bij het realiseren van een warmteterugwinsysteem. Dit voordeel bedraagt netto zo’n 10% van het investeringsbedrag. Voor wat warmteterugwinning bij compressoren betreft hanteren we de vuistregel dat 70% van de energetische opname kan worden teruggewonnen. Het makkelijkst is om de warmtewisselaar van de compressor op te nemen in het CV-circuit. Via een aparte regeling laat je de CV-ketel dan bijspringen als dat nodig is. De compressor is dan de ‘hoofd CV-ketel’ en de bestaande CV-ketel wordt standby gezet voor eventueel noodzakelijke bijverwarming. Zo’n systeem is vrij eenvoudig te realiseren en in bepaalde toepassingen al na een jaar volledig terugverdiend.”


Kijk voor meer informatie op www.alup.nl