Beste relatie,

In deze bijzondere tijd willen wij u graag behulpzaam zijn om uw gebouw zo veel als mogelijk is “Corona proof” te maken. Garanties kunnen wij uiteraard niet geven, echter met een aantal relatief simpele ingrepen en discipline van de gebruikers zijn de risico’s op contaminatie vanuit de installaties wel te minimaliseren.

Wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en vakinhoudelijk de aanbevelingen van de REHVA, laatstgenoemde is de Federation of European Heating, Ventilation and Airconditioning Assocations.

De aanbevelingen zijn weergegeven in het “REHVA COVID-19 guidance document, uitgave April 2020”.

Vrij vertaald en kort samengevat wordt daarin onder andere het volgende geadviseerd:

  • Verhoog (indien mogelijk) het ventilatiedebiet. Het verhogen van het ventilatievoud draagt bij tot het versneld afvoeren van vervuilde/besmette deeltjes.
  • Verleng de bedrijfstijden van het ventilatiesysteem, het advies is 2 uur voor en 2 uur na bedrijfsopening resp. sluiting. Laat de installatie in het weekend, zij het beperkt, doorfunctioneren.
  • Schakel toiletafzuigsystemen niet uit, laat deze 24/7 doorfunctioneren.
  • Maak daar waar mogelijk gebruik van te openen ramen.
  • Schakel luchtbevochtiging uit.
  • Voorkom het toepassen van recirculatie, ook tijdens zogenaamd “aanwarmbedrijf”.
  • Het vervangen van de luchtfilters voor een type filter met een beter rendement heeft in de meeste gevallen geen zin, wel adviseren wij de filters frequenter te vervangen.
  • Het reinigen van luchtkanalen heeft geen zin.
  • Als uw toilet beschikt over een deksel, spoel dan met het deksel in gesloten toestand. De verspreiding van besmette aerosol deeltjes wordt hiermee beperkt.
  • In tegenstelling tot de vorige publicatie van de REHVA, kan het warmtewiel in bedrijf blijven.

Wel wijzen wij u erop dat sommige maatregelen zullen leiden tot een hoger energieverbruik, wij zijn echter van mening dat veiligheid prevaleert boven comfort en energiebesparing.

Ieder gebouw, iedere installatie is anders. Aanpassingen zijn dan ook maatwerk. Mochten wij u hierbij kunnen ondersteunen dan zijn wij u graag van dienst. Neem vrijblijvend contact met ons op of bel 030-2​483030.

Hoe verkleint u de risico’s van het Coronavirus in uw pand?

Met onze RI&E Risico Inventarisatie krijgt u inzicht in hoeverre uw klimaatinstallaties het Coronavirus kunnen verspreiden in uw pand en wat u kunt doen om dat risico te voorkomen of verkleinen. Neem geen onnodig risico, vraag vandaag nog onze risico-inventarisatie aan.