artikel van OnderNamen

Een epicentrum van techniek 

De transformatie van het Intechnium Gebouw aan de Korenmolenlaan in Woerden begint steeds meer vorm te krijgen. Verschillende bedrijven uit de omgeving zetten zich samen in om het pand om te toveren tot een duurzaam techniekhuis  

Het Intechnium Gebouw, sinds 2005 in het bezit van VDH Vastgoed, is ooit gebouwd met het idee om er een landelijk ‘techniekhuis’ van te maken, maar dat is er nooit van gekomen. Frank van der Heijden, eigenaar van VDH Vastgoed: ‘De afgelopen jaren is er veel veranderd in het gebouw. Met de komst van horeca in de vorm van De HALL is het een levendige plek geworden. Steeds meer huurders uit de techniekbranche hebben het pand de afgelopen jaren weten te vinden. Daarmee wordt het Intechnium Gebouw nu, na een flinke verbouwing, wat het ooit bedoeld was: hét technisch hart van het land.’ 

Logische keuze

Het zijn in eerste instantie de bestaande en nieuwe huurders in het pand die hiervoor zorgen. Opleidingsfonds OTIB (Opleidings  en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf) en kennisplatform TVVL zijn er al gehuisvest. Techniek Nederland verhuist later dit jaar van Zoetermeer naar het Intechnium Gebouw en ook Techniek Nederland Verzekeringen, kwaliteitsorganisatie InstallQ, Stichting Centraal Register Techniek en Stichting OK voor Installaties nemen er hun intrek. De samenkomst van al deze partijen in één gebouw moet leiden tot nóg meer kennisdeling en betere samenwerking.

Regionale bouwpartners

VDH Vastgoed betrok verschillende bouwpartners uit de regio bij het project. ‘Toen de definitieve plannen met Techniek Nederland na bijna drie jaar overleg vorm begonnen te krijgen, werd vastgesteld dat het binnen een jaar af moest zijn. Die tijdsdruk, de  daarbij horende uitdagingen én de duurzaamheidsgedachte waren voor ons reden om te zoeken naar een aantal vaste, regionale bouwpartners. Belangrijk uitgangspunt vanuit Techniek Nederland was bovendien dat de installatiebedrijven wel lid zouden zijn van de vereniging. Warmtebouw en Kromwijk Elektrotechniek verzorgen als leden respectievelijk de werktuigkundige technische installaties en de elektrotechnische installaties. Uijtewaal Bouw is daaropvolgend verantwoordelijk voor het complete plaatje van de verbouwing. Axance Turn Key Project Services B.V. verzorgt de afbouw van de nieuwe werkomgeving van OTIB en TVVL, ontworpen door Annekoos Littel Interieurarchitecten. ‘Maar wat vooral telt is dat we samenwerken’, zegt Frank. ‘Iedereen snapt de tijdsdruk en de uitgangspunten, dus we kijken met elkaar hoe we de zaken zo efficiënt en duurzaam mogelijk aan kunnen pakken.’

Techniek is zichtbaar

‘Wij zijn het als technisch adviesbureau en installatiebedrijf gewend om snel te schakelen, dus zulke projecten vinden we juist een uitdaging’, zegt Patrick van Echtelt van Warmtebouw. ‘Het is daarnaast ook erg fijn om in zo’n team te kunnen werken. Iedereen heeft mogen meedenken in de engineeringsfase en nu krijgt dat een mooi vervolg.’ Ook Kromwijk Elektrotechniek kent het gebouw goed: ‘We doen al jaren onderhoud in dit pand, dus dan is het heel mooi om betrokken te zijn bij de verbouwing. Het is bovendien leuk om de techniek te mogen laten zien en te delen met bedrijven en bouwpartners uit de regio.’

Harald Bomas van Axance streeft vooral naar de zichtbaarheid van de techniek. ‘Het wordt een gebouw dat dankzij de gebruikers straks één en al techniek ademt, dus dat mag ook zichtbaar zijn. Als Axance kunnen wij totale panden afbouwen; met alles wat nodig is om een pand bedrijfsgereed te maken. Dit Intechnium Gebouw is meer dan een mooi pand. Het is complexer en heeft meer eisen. Wij houden ons vooral bezig met het laten zien van de techniek. We kiezen dus bewust niet voor doorsnee systeemplafonds, maar juist voor open plafonds. Daarnaast was de akoestiek een belangrijk aandachtspunt. ‘Dat hebben we onder andere aangepakt door specifieke akoestische wanden, spuitplafonds en plantenwandsystemen te gebruiken. Kortom, allerlei mooie uitdagingen om mee bezig te zijn.

‘Juist vanwege de tijdsdruk zijn we op zoek gegaan naar een aantal vaste bouwpartners’

Flexibiliteit

Circulariteit en duurzaamheid waren belangrijke uitgangspunten voor eigenaar VDH Vastgoed en de huurders. Alle betrokken partijen proberen hun steentje hieraan bij te dragen. Zo wordt er waar mogelijk prefab gebouwd, zijn de zonnepalen belangrijk en wordt zoveel mogelijk materiaal hergebruikt. ‘We kijken bijvoorbeeld of we kozijnen en gevelplaten kunnen hergebruiken  en waar we flexibele wanden kunnen neerzetten’, zegt Jorrit van de Streek van Uijtewaal Bouw. ‘Zo blijft het een duurzaam gebouw in de zin van mogelijk wisselende gebruikers of een veranderende indeling. Iedereen heeft daarin weer zijn eigen expertise.’ Adriaan van der Neut van Kromwijk Elektrotechniek: ‘Wij maken veel wandgoten en kabelgoten die ervoor zorgen dat je, als je een andere indeling wilt, niet je hele installatie hoeft te slopen.’ ‘Wat betreft duurzaamheid kijken we natuurlijk wat we met warmtepomptechnieken en warmteterugwinning kunnen doen’, aldus Patrick van Warmtebouw. ‘We zorgen dat we goed inspelen op de hoge eisen rondom akoestiek, ventilatie en comfort.

‘We hopen dat we binnen de veiligheidsnormen door kunnen gaan om het toch op tijd af te maken’

Spannende tijd 

Met de uitbraak van het coronavirus is voor iedereen die aan het Intechnium Gebouw meewerkt een spannende tijd aangebroken. ‘We hopen dat we binnen de veiligheidsnormen door kunnen gaan om het toch op tijd af te maken’, zegt Frank van VDH Vastgoed. ‘Daar hebben we tenslotte al zo hard ons best voor gedaan. Je bent lang aan het praten en tekenen, maar nu worden eindelijk de hoofdlijnen zichtbaar.’ Jorrit: ‘Communicatie en flexibiliteit zijn daarbij heel belangrijk. We weten dat we dat van deze bouwpartners kunnen verwachten. We hebben onderling al regelmatig samengewerkt en we hebben veel ervaring, waardoor je weet wat je aan elkaar hebt. Dat is heel waardevol in een project waarbij veel bijgestuurd moet worden.’ ‘Ik denk dat de coronacrisis alleen maar benadrukt hoe belangrijk het is dat we ons in dit land technisch blijven ontwikkelen en daarin samen blijven werken’, besluit Adriaan. ‘De organisaties die zich hier straks gaan vestigen zijn daar dagelijks mee bezig. Dat ze hier over enige tijd allemaal onder één dak zitten, zal in ieders voordeel werken.’