Belangrijke mededeling over maatregelen die Warmtebouw neemt tijdens de Coronaviruscrisis

Beste relatie,

Warmtebouw volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet.

Vanaf heden zijn hierdoor verschillende, interne en externe maatregelen van kracht om daarmee onze dienstverlening en continuïteit te waarborgen en onze bereikbaarheid optimaal te houden, zijnde:

  • Het gebruik maken van thuiswerkmogelijkheden door een aantal van onze medewerkers; ons kantoor kan hierdoor te maken hebben met een beperktere bezetting.
  • Het zo min mogelijk samen komen (bijvoorbeeld vergaderen) dus het verzetten van afspraken, zowel intern als extern; waar mogelijk wordt uitgeweken naar een digitaal alternatief (Skype, mail of telefoon).
  • Het opvolgen van de hygiëne-richtlijnen (zoals uitgegeven door het RIVM) door onze medewerkers; bij ziekte of lichte klachten dienen medewerkers thuis te blijven.
  • Voor urgente storingen of calamiteiten blijft onze serviceafdeling uiteraard bereikbaar. Uiteraard, zullen wij zoveel als mogelijk ‘online’ proberen op te lossen.
  • Werkzaamheden op projecten is en blijft maatwerk, waarbij wij ieder project apart in overleg met onze opdrachtgever beoordelen op risico’s, maatregelen en mogelijke gevolgen.

Het belang van de gezondheid van ons allemaal staat voorop en mag nooit in het geding komen.

Wij rekenen op uw begrip en wensen een ieder een goede gezondheid toe.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande behoefte hebben aan contact, dan kunt u ons natuurlijk altijd bereiken op 030 248 30 30 of per mail info@warmtebouw.nl.

Directie Warmtebouw