Koning Willem-Alexander opent vernieuwd Thialf

Vrijdag 27 januari 2017 wordt het vernieuwde Schaatswalhalla Thialf officieel geopend door Koning Willem-Alexander. Van buiten heeft een spectaculaire metamorfose plaatsgevonden, ter­wijl binnen in en om de wedstrijdhal ook alles is veranderd. Het belangrijkste voor de schaat­sers en publiek is echter niet of nauwelijks zichtbaar, de nieuwe ijsbaan met nieuwe instal­laties.

Wedstrijdhal

Warmtebouw heeft, samen met hoofd­aan­ne­mer Heddes die de bouwkundige werk­zaam­he­den ver­zorg­de, in de zomermaanden van 2015 met een ongelofelijk grote inspanning de com­plete in­stallatie voor en in de ijsvloer vervan­gen. Dit om­vat de vriesinstallatie, de water­be­han­de­ling, de lucht­behandeling en de over­dracht van de warmte en koude. De oude baan is gedemon­teerd en voor­zien van nieuwe vloerkoeling, aan­gevuld met vloer­verwarming op het bin­nen­terrein en langs de baan. Ook de luchthuishouding is aan­ge­pakt, met nieuwe lucht­be­han­de­lings­kasten en luchttoevoer vanuit de installatiegoot om de ijsbaan vloer en, in de zo­mer­maan­den van 2016 ook uit het nieuwe plafond. Ook zijn in 2016 de omloop, om­lig­gen­de kleed-, kan­toor- en hospitality­ruim­ten en een complete topsporttrainingshal ge­maakt.

Energiezuinig installatiehart van het schaatshart van de wereld

Ook de technische ruimte is compleet vernieuwd. Nieuwe koelmachines die met de gedurfde regeltechniek van Warm­te­bouw optimaal en energiezuinig kunnen functioneren en niet alleen de ijsbaan koelen, maar te­ge­lij­kertijd voor de nodige warmte zorgen. Stonden er in het oude Thialf ruim twintig c.v.-ketels, nu wordt alle warm­te uit de ijs­installatie benut die samen met een warmtepomp en bodemenergie het kloppend hart van een duurzaam en gas­loos Thialf vormen. Door de ver­nieuwde indeling in de baansegmenten kan de ijsmees­ter voor elk deel van de baan de optimale ijskwaliteit verzorgen. Rechte stukken, bin­nen- en buitenbochten, in­gaan­de en uitgaande bochten, shorttrack en de krab­belbaan en de oude ijshockeyhal, alles is apart en opti­maal regel­baar, zodat niet meer energie hoeft te worden verbruikt dan strikt nodig is. Er wordt per m2 ijsopper­vlak ruim de helft van het oude energie­verbruik bespaard, terwijl het gebouw in oppervlakte bijna is verdub­beld!

De tests

Na alle inspanningen in de zeer natte zomer van 2015 zijn sindsdien de installaties uitgebreid getest en zijn diver­se trainingen en kampioenschappen verreden. Zoals de ijsmeester vertelde hoeft er ondanks het nu onge­woon warme en vochtige weer veel minder dan gebruikelijk te worden gedweild. Zoals op de radio was te horen heeft hij ‘een retestrakke ijslaag’ gekregen.

Opening

Het is niet alleen de installatie die voor de prestaties moet zorgen, maar het is de combinatie van installaties, ijs­meesters, schaatsers èn publiek die voor de topprestaties moeten zorgen. Met deze opening is een ver­nieuwd Thialf zichtbaar met optimale schaatscondities voor de snelste laaglandbaan ter wereld.

Bij de transformatie van Thialf werkte Warmtebouw nauw samen met en in het bouwconsortium bestaande uit Heddes Bouw & Ontwikkeling, Zwarts & Jansma Architecten, Croon Elektrotechniek en Warmtebouw.

Het Thialf-project is één van de vele projecten die we met trots hebben gerealiseerd. Bekijk ons projectenoverzicht voor onze andere projecten.

Klaar voor de start… Het nieuwe Thialf is AF!

Energiezuinig technisch hart van Thialf

Net als het Thialf-project is uw project ook uniek. Uw situatie is uniek.
Daarom leveren wij altijd maatwerk, toegespitst op uw situatie.

WIJ VERTELLEN U GRAAG HOE

Elk bedrijf, elke werkplek verdient 'n betrouwbaar klimaat

Want met het juiste klimaat is het prettig werken en worden betere prestaties geleverd. In ons gratis adviesgesprek vertellen we u hoe.