​​SOCIALE PROJECTEN

​Het sociale gezicht van Warmtebouw gevormd door passie en plezier.

Warmtebouw is van mening dat bedrijven ook maatschappelijke verplichtingen hebben. Dit komt bij ons tot uiting door de ondersteuning van enkele maatschappelijke initiatieven die door relaties en/of personeel zijn aangedragen. 

Muziekids

In 2015 zijn we een duurzame relatie aangegaan met Muziekids, om samen met de bouwpartners Verwol Projectafbouw en Van den Pol Elektrotechniek onze krachten te bundelen en op basis van gezamenlijke kennis en kunde non-profit Muziekids Studio’s in ziekenhuizen te bouwen en zo zieke kinderen te helpen bij hun herstel.

Ongeveer drie jaar geleden is in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg de eerste Muziekids Studio gerealiseerd. Daar waren wij vanaf het begin als warme ondersteuners bij betrokken. Deze Studio heeft in korte tijd haar bestaansrecht bewezen en is niet meer weg te denken uit het ziekenhuis. Het biedt daar een waardevolle aanvulling op de medische zorg.


De Moestuin

De Moestuin is een sociale onderneming en biedt maatwerk op het gebied van sociale activering en re-integratie door middel van leer-werktrajecten voor mensen uit de psychiatrie en verslavingszorg. Naast deze arbeidsmatige activering werken er veel vrijwilligers mee in de tuin en in de Moestuinwinkel.

Oorspronkelijk was het terrein kloostergrond, waar monniken het gebied in cultuur brachten en onderdak boden aan zieken en melaatsen. Honderden jaren later werd het een stadskwekerij van de Gemeente Utrecht, om in 2002 ruimte te maken voor biologische tuinderij De Moestuin.

Op de 2,5 hectare grote tuinderij worden zo'n 60 verschillende (oude en bijzondere) biologische gewassen geteeld, die deels worden verkocht in onze aangrenzende Moestuinwinkel, en worden verwerkt in ons Lunchcafé en onze feest- en vergaderlocatie De Oranjerie.


Homeplan

Warmtebouw is vanaf 2013 Duurzaam Partner van HomePlan. Als bouwpartner van Jumbo wilden we met onze kennis en kunde de krachten bundelen om de allerarmsten op de wereld te helpen. Zo hebben we bijvoorbeeld meegeholpen om woningen in een sloppenwijk in Mexico te bouwen.


Maatschappelijk betrokkenheid vinden we belangrijk.
Lees hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.