​KWALITEIT

Certificaten


​Warmtebouw heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Dit hebben wij verankert in ons kwaliteitssysteem dat getoetst wordt door onafhankelijke Certificatie Instellingen wat heeft geresulteerd in onderstaande certificaten.

ISO 9001

​De waarborging van ons proces hebben we vastgelegd in ons kwaliteitsmanagementsysteem welke we middels een ISO 9001 systeem hebben laten certificeren.

ISO ​14001

​Ons milieumanagementsysteem is volgens ISO 14001 gecertificeerd.

​SCIOS

​Voor werkzaamheden aan stookinstallaties groter dan 100 kW nominaal vermogen mogen wij Eerste Bijzondere Inspecties, Periodieke Inspecties en Periodiek Onderhoud in de scopes 1, 2 en 7A uitvoeren.

​VCA

​Het belang van veiligheid is voor ons vanzelfsprekend, u mag er dan ook vanuit gaan dat ons proces en uitvoerend personeel VCA** gecertificeerd is.

​Priva

​Als Priva partner zijn wij bekwaam en bevoegd om gebouwbeheersystemen te ontwerpen, installeren, onderhouden en beheren.

​​CIBV

​Het belang van veiligheid is voor ons vanzelfsprekend, u mag er dan ook vanuit gaan dat ons proces en uitvoerend personeel VCA** gecertificeerd is.

​S​tek

​Werkzaamheden aan (grotere) koelinstallaties worden uitgevoerd conform de geldende eisen van van het STEK / F-gassen besluit.

​WKO

​Voor het ontwerpen, installeren en beheren van het bovengrondse deel van Bodemenergiesystemen (WKO installaties) zijn wij KOMO erkend en door Bodem+ aangewezen.

​Leerbedrijf


SBB

​​Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen wij onder andere door te investeren in personeel, dit hebben wij uitgedrukt in een SBB erkenning (voorheen Kenteq) voor leerbedrijf.

Verenigingen & Organisaties


​Naast deze erkenningen hebben wij samenwerkingsverbanden met de volgende verenigingen of organisaties.

​Techniek Nederland

​Wij zijn lid van de brancheorganisatie in installatietechnisch Nederland.

​​VSI

​Samen met de Verenigde Sprinkler Installateurs (VSI) werken wij aan betere sprinklerinstallaties en een (brand)veiliger omgeving.

TVVL

​​Warmtebouw is lid van technisch platform TVVL. TVVL is een vereniging van mensen die zich toeleggen op de ontwikkeling en implementatie van de techniek van gebouwgebonden voorzieningen en de invloed hiervan op de mens en zijn/haar functioneren. ​

SEI

​​Bij de Stichting Erkenning Installatiebedrijven zijn wij geregistreerd op de gebieden gasinstallaties, verwarmingsinstallaties, waterinstallaties en luchtbehandelingsinstallaties.

NFPA

​NFPA staat voor National Fire Protection Association en is de stichting die wereldwijd de impact van brand probeert te beperken.

OSV

​Wij zijn zeer actief binnen de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht en omstreken om in onze omgeving met alle stakeholders te komen tot een schitterend ondernemersklimaat.

Sterkin

​​Wij zijn erkend gasinstallateur bij Sterkin.

​Carrier

​​Wij zijn officieel Carrier Dealer.

VEBON

​​​Is de brancheorganisatie die de belangen van ondernemers in de (brand)beveiliging behartigt en vertegenwoordigt.