Certificaten

Warmtebouw heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Dit hebben wij verankert in ons kwaliteitssysteem dat getoetst wordt door onafhankelijke Certificatie Instellingen wat heeft geresulteerd in onderstaande certificaten.

ISO 9001

kiwa_isoDe waarborging van ons proces hebben we vastgelegd in ons kwaliteitsmanagementsysteem welke we middels een ISO 9001 systeem hebben laten certificeren.

ISO 14001

kiwa_iso 14001Ons milieumanagementsysteem is volgens ISO 14001 gecertificeerd.

Scios

Voor werkzaamheden aan stookinstallaties groter dan 100 kW nominaal vermogen mogen wij Eerste Bijzondere Inspecties, Periodieke Inspecties en Periodiek Onderhoud in de scopes 1, 2 en 7A uitvoeren.

VCA

kiwa_vcaHet belang van veiligheid is voor ons vanzelfsprekend, u mag er dan ook vanuit gaan dat ons proces en uitvoerend personeel VCA** gecertificeerd is.

Priva

privaAls Priva partner zijn wij bekwaam en bevoegd om gebouwbeheersystemen te ontwerpen, installeren, onderhouden en beheren.

CIBV

logo_cibvWij zijn door CIBV (voorheen LPCB) officieel erkend om sprinklerinstallaties te ontwerpen, realiseren en onderhouden.

Stek

STEK-smallWerkzaamheden aan (grotere) koelinstallaties worden uitgevoerd conform de geldende eisen van van het STEK / F-gassen besluit.

WKO

Voor het ontwerpen, installeren en beheren van het bovengrondse deel van Bodemenergiesystemen (WKO installaties) zijn wij KOMO erkend en door Bodem+ aangewezen.

SBB

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen wij onder andere door te investeren in personeel, dit hebben wij uitgedrukt in een SBB erkenning (voorheen Kenteq) voor leerbedrijf.

Verenigingen & Organisaties

Naast deze erkenningen hebben wij samenwerkingsverbanden met de volgende verenigingen of organisaties.

Uneto-Vni

UNETO_VNI-smallWij zijn lid van de brancheorganisatie in installatietechnisch Nederland.

VSI

VSI-Logo-witSamen met de Verenigde Sprinkler Installateurs (VSI) werken wij aan betere sprinklerinstallaties en een (brand)veiliger omgeving.

TVVL

TVVL-smallWarmtebouw is lid van technisch platform TVVL. TVVL is een vereniging van mensen die zich toeleggen op de ontwikkeling en implementatie van de techniek van gebouwgebonden voorzieningen en de invloed hiervan op de mens en zijn/haar functioneren. TVVL vergaart, bundelt en ontwikkeld kennis en draagt deze over binnen de context van maatschappelijk debat, dagelijkse gebeurtenissen en aanpalende wetenschappen. We vertalen de kennis in innovatieve technologische oplossingen en organiseren dit naar praktische richtlijnen en handvatten.

SEI

SEI-largeBij de Stichting Erkenning Installatiebedrijven zijn wij geregistreerd op de gebieden gasinstallaties, verwarmingsinstallaties, waterinstallaties en luchtbehandelingsinstallaties.

NFPA

NFPA_logo
NFPA staat voor National Fire Protection Association en is de stichting die wereldwijd de impact van brand probeert te beperken.

OSV

OVSVWij zijn zeer actief binnen de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht en omstreken om in onze omgeving met alle stakeholders te komen tot een schitterend ondernemersklimaat.

Sterkin

Sterkin-largeWij zijn erkend gasinstallateur bij Sterkin.

Carrier

logocarrierdealer
Wij zijn officieel Carrier Dealer.

VEBON

LogoVEBON-NOVBSloganIs de brancheorganisatie die de belangen van ondernemers in de (brand)beveiliging behartigt en vertegenwoordigt.