​​WERKWIJZE

Het uitgangspunt

Warmtebouw is als technisch installatiebureau voor alle werktuigkundige installaties (klimaatbeheersing, sanitair en sprinklertechniek) nauw betrokken bij de totale levenscyclus van een gebouw. De basis daarvoor wordt al sinds 1970 gevormd door openheid en integriteit met duidelijke uitgangspunten, gecombineerd met kennis, kwaliteit, innoverend vermogen en vakmanschap.
Als een goed rentmeester hebben wij voor onszelf en onze kinderen de plicht zorgvuldig om te gaan met onze leefomgeving. Dit betekent in de praktijk dat Warmtebouw Utrecht B.V. denkt in kansen en mogelijkheden en veel aandacht schenkt aan de mensen die bij het proces betrokken zijn. Misschien mogen we vooral daarom zoveel landelijke supermarktketens, adviesbureaus, institutionele beleggers, projectontwikkelaars, banken, hotels, scholen, industriële eindgebruikers en grote verzekeraars tot onze vaste relaties rekenen?

De uitdaging

Warmtebouw adviseert, ontwerpt, realiseert en beheert installaties voor airconditioning, verwarming, koeling, luchtbehandeling, energieterugwinning, meet- en regeltechniek, sprinklertechniek, warmte- koudeopslag (geothermische en aardwarmtesystemen) en sanitairtechniek. De lifecyclecost staan hierbij centraal.
Ook het uitvoeren van de controle- en keuringswerkzaamheden horen tot onze expertise. We zijn gespecialiseerd in het ontwerp, realisatie en beheer van bedrijfsgebouwen, banken, kantoren, industriële projecten, drukkerijen, theaters, hotels, ziekenhuizen, supermarkten, winkels en scholen.
Ons werkterrein omvat geheel Nederland. Incidenteel werken wij ook in Belgie, Luxemburg en Duitsland.

Samenwerking

Innovatie, coördinatie, flexibiliteit en inspelen op wensen en eisen, vormen de basis van Warmtebouw. Onze adviseurs, engineers, projectleiders, werkvoorbereiders, tekenaars, monteurs en service- technici zijn hier op voorbereid.
De ontwikkelingen in de installatietechniek gaan zo snel, dat het nodig is voortdurend alert te blijven. Ons doel is altijd een goed product neer te zetten dat met plezier is gerealiseerd. Alleen door open te staan in denken en doen, is het mogelijk constante kwaliteit te realiseren. Daarom dragen we in teamverband de verantwoordelijkheid voor elk project. Dat zorgt voor stabiliteit en betrouwbaarheid. Samenwerken in een team. Dat doen we intern en zo gaan we ook graag met onze relaties om.

Betrouwbaarheid en kwaliteit

Warmtebouw ‘Voor ’n betrouwbaar klimaat!’. Het installeren, onderhouden, beheren en controleren van klimaatsystemen is door de wet aan allerlei regels gebonden. Voor u is het belangrijkste dat u ook daarin op ons kunt rekenen. Warmtebouw Utrecht B.V. is een bedrijf dat haar opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst wil zijn. Daarom beschikken wij over alle benodigde certificaten en erkenningen.
Dit impliceert dat onze vakbekwaamheid gegarandeerd op peil is en wij voortdurend aandacht besteden aan milieuzorg, het verantwoord omgaan met energie en het creëren van optimale arbeidsomstandigheden, voor u en voor onze medewerkers.
Betrouwbaarheid heeft ook te maken met ons handelen: open, eerlijk en betrouwbaar!

Maatwerk

Projectrealisatie op maat begint met het opnemen van de situatie en het inventariseren van uw wensen. Op basis daarvan brengt Warmtebouw een advies uit, compleet met de financiële en technische consequenties. Dit alles in een gespecificeerde begroting, want voor ons telt kwaliteit, openheid en eerlijkheid. Daarna gaan we aan de slag met de definitieve uitwerking en starten vervolgens met de voorbereiding van de realisatie. Ook binnen dit traject denkt Warmtebouw in praktische en haalbare oplossingen en neemt het initiatief. We dragen zorg voor de bestellingen van materialen, de afstemming met overheidsinstanties en leveranciers, de voortgangscontrole en het verstrekken van concrete informatie. Onze afdeling kwaliteit bewaakt daarbij alle procedures voor veiligheid, gezondheid en milieu. Wij coördineren desgewenst het totale project en zijn in alle opzichten voor u aanspreekbaar.

Onze werkwijze

Om organisatorische zaken af te stemmen en de planning te vervolmaken, maken we strakke afspraken met de opdrachtgever. In veel gevallen kiezen we voor prefabricage.
Dat betekent dat complete delen van de installatie in onze werkplaats worden geprefabriceerd zodat er veel minder montagetijd nodig is op de bouwplaats zelf. Door deze werkwijze kan Warmtebouw met een zeer snelle doorlooptijd werken. Uiteraard wordt er ter afronding gezorgd voor inregeling en controle en mag u, ook na oplevering, uitgebreide service verwachten.

Service, technisch- en energiebeheer

De afdeling service is dag en nacht paraat, zeven dagen per week. Zowel het beheer, preventief en correctief onderhoud, als het oplossen van storingen, wordt daarmee efficiënt door ons verzorgd. Bovendien kan Warmtebouw ook installaties beheren die door anderen zijn geïnstalleerd. Naast de uitgebreide fysieke ondersteuning passen we ‘beheer op afstand’ toe met behulp van ons centraal computersysteem en telefoonverbindingen. Door het afstand beheer kunnen storingen vaak opgelost worden zonder dat er een service technicus op locatie hoeft te komen. Dat is naast snel, betrouwbaar en doelmatig ook nog eens milieuvriendelijk en energiebesparend.

Eindtotaal

Warmtebouw werkt van visie, opname, ontwerp en voorbereiding naar realisatie, nazorg en technisch beheer. Het leveren van eerlijk advies, een duidelijke offerte, kwaliteit en innoverend denken en handelen, vormen ons belangrijkste gereedschap. We houden van zakelijke en directe communicatie en richten ons het liefst direct tot de opdrachtgever. Samen met plezier een betrouwbaar klimaat scheppen, dat is waar Warmtebouw voor staat!