Warmtebouw verwerft grote opdracht de Ziggo Dome

Ziggo Dome
Ziggo Dome

Muziektempel krijgt duurzaam klimaat- en luchtbehandelingssysteem

Black Box Real Estate BV heeft met Warmtebouw Utrecht BV twee overeenkomsten gesloten voor het verzorgen van de complete werktuigkundige installaties voor de Ziggo Dome. Deze bestaat uit onder meer de verwarming, ventilatie, koeling, loodgieters- en sanitaire installaties, alsmede een ondergrondse Warmte/Koude-installatie. Met beide overeenkomsten is bijna euro 10 miljoen gemoeid.
De provincie Noord-Holland heeft de vereiste vergunning voor de ondergrondse Warmte/Koude-installatie inmiddels afgegeven. Duurzame oplossingen, waarbij het energieverbruik zo beperkt mogelijk wordt gehouden, staan bij de installaties van de Ziggo Dome centraal. Dit sluit aan op de visie van Black Box Real Estate wat betreft het ontwikkelen van entertainment projecten.
ziggodomelogoErik Molenaar, CEO van Black Box Real Estate: “Tijdens de bouw van Vredenburg Leidse Rijn, (‘De Rode Doos’) in Utrecht heeft Warmtebouw Utrecht ook de complete werktuigkundige installaties verzorgd. Vanwege de in Utrecht en ook bij de Heineken Music Hall in Amsterdam ervaren betrokkenheid is aan Warmtebouw Utrecht gevraagd deze nu ook voor de Ziggo Dome te realiseren. De architectonische uitstraling van de Ziggo Dome, de bouwkundige indelingen, de akoestische eisen, werktuigkundige installaties en de brandveiligheidseisen zijn zo optimaal op elkaar afgestemd. Akoestiek en het comfort van de maximaal 15.600 bezoekers staan voorop, tezamen met goede zichtlijnen, lekkere stoelen en een aangenaam klimaat”.

Duurzame installaties

Warmtebouw Utrecht heeft voor de Ziggo Dome duurzame installaties ontworpen. “Vanwege de veiligheid is het gebruik van aardgas verboden. Voor de verwarming en koeling wordt gebruik gemaakt van elektrische energie en bodemwarmte. Met warmtepompen wordt in het stookseizoen de bodemwarmte met behulp van een klein beetje elektrische energie gebruikt voor het verwarmen van het pand. En in de zomer kan de koude vrijwel gratis worden benut voor de basiskoeling. In pieksituaties zorgen de warmtepompen voor aanvullende koude. Als een deel van het pand al koude nodig heeft, maar een ander deel nog warmte, kan de overtollige warmte zonder energieverspilling worden benut. Ook de in de ventilatielucht aanwezige energie wordt niet weggegooid. Buiten gebruiks­tijden wordt de lucht op een laag toerental naar behoefte gerecirculeerd. Sensoren in het systeem meten de luchtkwaliteit en als er meer mensen in de zaal zijn zullen de sensoren dit registeren en meer verse buitenlucht naar binnen sturen. Deze buitenlucht kan met een warmtewiel worden voorverwarmd met de in de af te voeren lucht aanwezige warmte”, aldus Henk Overeem, directeur van Warmtebouw Utrecht.
Het buitenklimaat wordt ook daadwerkelijk buiten gehouden. Vanwege de akoestische eisen is de zaal volgens het doos-in-doos principe ontworpen, waardoor als bijkomend voordeel het buitenklimaat (zon en koude) in de zaal relatief weinig invloed zal hebben. Voor een aangenaam binnenklimaat, dat snel op wisselende bezoekersaantallen kan reageren of zelfs anticiperen, is voor een speciaal luchtbehandelings­systeem gekozen. Hiermee kan niet alleen de verse lucht worden toegevoerd, maar ook de zaal in zones of secties individueel worden verwarmd of gekoeld. De Ziggo Dome bestaat niet alleen uit een grote zaal, maar er zijn ook kleinere zalen en diverse kan­toor- en kleedruimten met eigen sanitaire voorzieningen. Tevens worden reeds diverse basis­fa­ci­li­teiten voor de catering van zowel bezoekers als de artiesten, crew en medewerkers voor­zien.

Ziggo Dome
Ziggo Dome

Black Box Real Estate heeft haar keuze voor Warmtebouw Utrecht met name gemaakt vanwege haar vertrouwen in het bedrijf als innovatieve en slagvaardige partner. De werkwijze kenmerkt zich door strategisch partnership, waarvoor de basis al in 1970 werd gelegd. In de ontwerpfase is gebleken dat engineering op wetenschappelijke niveau als vanzelfsprekend samengaat met een grote mate van betrokkenheid bij de overige disciplines. Warmtebouw Utrecht is als technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor klimaatbeheersing nauw betrokken bij de totale levenscyclus van de Ziggo Dome.
Na Midreth uit Mijdrecht is Warmtebouw Utrecht de tweede grote partij in de bouwsector die onder contract wordt gebracht. Naar verwachting worden overige contracten begin 2010 afgesloten.

Beeldmateriaal: Benthem Crouwel Architekten BV