Warmtebouw feliciteert Bouwcombinatie Friso-Koopmans

Warmtebouw feliciteerd Bouwcombinatie Friso-Koopmans
Warmtebouw feliciteerd Bouwcombinatie Friso-Koopmans

19 april 2011 kreeg Bouwcombinatie Friso-Koopmans het bericht dat de Design & Built opdracht voor de nieuwbouw van RSG ‘Wiringherlant’ in de gemeente Wieringermeer aan haar voorlopig is gegund.

Voor dit project was in opdracht van de Gemeente Wieringermeer door ICS adviseurs uit Amsterdam een Programma van Eisen opgesteld dat door de aannemer in de gunnings-fase verder moest worden uitgewerkt tot een Schets Ontwerp Plus (SO+).

Om dit in de korte tijd te realiseren heeft Bouwcombinatie Friso-Koopmans een ontwerp-team samengesteld. Hierin nam zitting de creatieve ontwerpend architect Tromp Partners Architecten uit Joure met constructeur Jansen Wesselink uit Drachten en voor het bouwfysisch en installatieadvies Adviesbureau Van der Weele uit Groningen met onder¬steuning van Warmtebouw Utrecht B.V. Voor de brandveiligheid en GPR-toetsing was DGMR-adviseurs in het ontwerpend bouwteam betrokken.
Na de verdere uitwerking van het Schets Ontwerp in overleg met opdrachtgever en gebruikers volgt de detailengineering en is de prognose planning dat de nieuwbouw voor de zomervakantie van 2013 zal worden opgeleverd.