Warmtebouw conformeert zich ook aan verdere verduurzaming pand en bedrijventerrein en ondertekent manifest bij Dakconferentie 2017.

Energiecollectief ECLW zet zich in voor een totale SDE- aanvraag van 10 megawatt

Niet meer dromen, maar samen realiseren. Dat was het motto tijdens de Dakconferentie 2017 die 15 februari georganiseerd werd door de gemeente Utrecht. In lijn met dit voornemen kondigde Bert Strijker, manager van het Energiecollectief ECLW, aan dat de coöperatie zich in gaat zetten voor een totale SDE-aanvraag van 10 megawatt in 2017. De SDE is een rijkssubsidie voor bedrijven en (non-profit) instellingen om duurzame energieopwekking te stimuleren. Met de doelstelling van ECLW draagt het Energiecollectief aanzienlijk bij aan de ambitie van de gemeente Utrecht om in 2020 37 megawatt duurzaam op te wekken.

De ECLW-formule slaat aan bij ondernemers. Dit blijkt uit het feit dat in de najaarsronde 2016 van de 7.4 megawatt SDE die in totaal in de stad Utrecht werd toegekend, maar liefst 4 megawatt werd toegekend op het grondgebied van ECLW; de bedrijventerreinen Lage Weide en De Wetering- Haarrijn. Dit is 54% van de totale energieproductie waarvoor SDE werd toegekend en 60% van het totale toegekende subsidiebedrag. In totaal gaat het om € 4,6 miljoen subsidiegeld.

Ambitieus maar niet onrealistisch

Dit jaar denkt ECLW een versnelling te kunnen maken. Er wordt meer focus gelegd op duurzaamheid binnen bedrijven. Ook de strengere handhaving op de Wet milieubeheer speelt een rol. Een totale SDE-aanvraag van 10 megawatt is dan ook zeker niet ondenkbaar. Om 10 megawatt te produceren zijn er 45.000 zonnepanelen nodig. Met deze 45.000 zonnepanelen kunnen 3000 huishoudens een jaar lang van stroom worden voorzien. Hiermee kan jaarlijks een CO2-reductie gerealiseerd worden van 4.500 ton. Dit jaar zijn weer twee SDE-rondes. De subsidiepot bedraagt deze voorjaarsronde 6 miljard euro. Vanaf 7 maart kunnen er aanvragen worden ingediend. Van diverse bedrijven is bekend dat zij deze ronde een aanvraag gaan indienen.

De ECLW-formule

Bewustwording, besparing en realisatie, dat zijn de drie kernwoorden waar het Energiecollectief zich op richt. Nadat een bedrijf zich aanmeldt als deelnemer, wordt er kosteloos een energiequickscan uitgevoerd door het bedrijf Klimaatroute om inzicht te krijgen in de huidige energiehuishouding. Op basis hiervan wordt een professioneel energieadvies opgesteld en van hieruit worden ondernemers volledig ontzorgd bij het realiseren van hun verduurzamingsambities (Denk aan het aanvragen van SDE-subsidie, het maken van dakberekeningen en het aanvragen van offertes). Verder kunnen deelnemers van het collectief profiteren van aantrekkelijke collectieve prijzen op het gebied van zonnepanelen, ledverlichting en groene stroom. Door over te stappen op gecertificeerde groene stroom via ECLW kan gemiddeld zo’n 10 tot 30% worden bespaard op de energierekening.

Deelnemers ECLW geen prioritering voor handhaving

Deelnemers van ECLW worden begeleid om in ieder geval aan de Wet milieubeheer te voldoen en worden gestimuleerd om daarbovenop extra maatregelen te nemen zoals het plaatsen van zonnepanelen. Dit laatste weet de gemeente Utrecht ook zeer te waarderen. Daarom is afgesproken dat deelnemers van ECLW geen prioritering krijgen voor handhaving op de Wet milieubeheer op het gebied van energie. Dit geldt ook voor grote bedrijven die onder de Europese richtlijn EED vallen.