Warmtebouw verricht huzarenstukje op het MediaPark in Hilversum

Het Audiocentrum op de hoek van het MediaPark in Hilversum naast Beeld en Geluid is het oudste gebouw daar en is decor geweest van enkele historische hoogte- en diepte-punten. Warmtebouw heeft in nauw overleg met de eigenaar en de eindgebruiker United de werktuigkundige, elektrotechnische en sanitaire installaties in dit gebouw ingrijpend gerenoveerd en uitgebreid.

Geschiedenis

wtb_mediapark_pic2Het Audiocentrum of Muziekpaviljoen, heeft een roemruchte geschiedenis. Het gebouw is ontworpen door P.J. Elling en is officieel geopend in 1966 voor de oorspronkelijke gebruikers, de Muziekbibliotheek (ondergebracht in de linkervleugel), de Fonotheek (in de rechtervleugel) en Radiostudio’s. In de loop van de jaren zijn er veel verbouwingen uitgevoerd. Sinds eind jaren ’80 heet het gebouw Audiocentrum en was sindsdien in gebruik als uitzendlocatie voor de meeste radio-uitzendingen van de publieke omroepen.

Van oktober 1965 tot half januari 2004 bewoonde Hilversum 3 later Radio 3 het Muziekpaviljoen / Audio-centrum. Bijna tien jaar stond het dichtgetimmerd en in zeer slechte staat haar dagen te slijten aan de ingang van het MediaPark in afwachting van een nieuw leven. De toenmalig eigenaar TCN MediaPark ging het gebouw toen verhuren aan United Broadcasting Facilities (UBF / United), dat verspreid over verschillende gebouwen in Hilversum was gehuisvest. Het gebouw heeft een ongekende staat van dienst en geschiedenis binnen de Nederlandse Radio en Hilversum 3, Radio 3 en nog net 3FM in het bijzonder. De laatste publieke bewoners ondermeer KinkFM en de Veronica Radioschool. Vele bekende radio-uitzendingen vinden hier hun oorsprong, met bekende dj´s (Frits Spits, Lex Harding, Henk Mouwe, Tom Mulder, Hans Schiffers, Henk Westbroek en vele anderen) en bekende programma’s (Avondspits, 2-meterses-sies, Denk aan Henk), Het dieptepunt echter was wel de moord op Pim Fortuyn voor de deur na een interview met dj Ruud de Wild.

Klimaatinstallaties – oude situatie

In de oorspronkelijke opzet werd het gebouw geventileerd met verschillende luchtbehandelingskasten en bouwkundige kanalen, aangevuld met metaal kanaalwerk. Aan de gevels van beide vleugels waren inductie-units opgesteld met elektrische naverwarmers. Energie had toen nog geen prioriteit en duurzaamheid was een vreemd woord. Warmte en koude werden uit het naastgelegen Energie–Centrum (EC1) betrokken. In de loop der jaren is er veel geknutseld aan de installaties, maar niet elke verandering vormde een verbetering.

Verbouwing – fase 1 – renovatie

Om het Audiocentrum voor jaren een goede thuisbasis voor United te laten zijn werd het in fasen ingrijpend verbouwd. Om te beginnen zijn de oude linkervleugel en de binnenplaats gedemonteerd om plaats te maken voor een ondergrondse garage annex werkplaats voor de reportagewagens. Gelijkertijd werden in de rechtervleugel en het tussenlid, met behoud van zoveel mogelijk authentieke details, de studio’s en editruimten ingericht. Energie en duurzaamheid zijn inmiddels een bekend begrip geworden. Zo wordt gebruik gemaakt van hoogtemperatuurkoeling en laagtemperatuurverwarming. In de kelders werden nieuwe technische ruimten ingericht met per bouwdeel eigen luchtbehandelingskasten en voorzien van individuele naregelingen. Een echt als bouwteam opererend gezelschap van opdrachtgever, gebruiker, slopers, bouwers, monteurs en elektriciens, leverde gelijktijdig een hoogstandje door in de zeer korte tijd vanaf begin 2012 tot in de zomervakantie de eerste fase bruikbaar te maken voor United. Terwijl begin 2012 de trein ging rijden, waarbij alleen vertrek- en aankomsttijden echt vast stonden en de kompasroos de goede kant op wees, werd ondertussen nog druk de detaillering uitgewerkt. Tijdens de rit kwamen diverse verrassingen te voorschijn en in combinatie met voortschrijdend inzicht en aanvullende of wijzigende wensen moest er af en toe flink worden geïmproviseerd. Dit vroeg, terwijl de bouwers en monteurs op volle snelheid bezig waren om de eerste fase op tijd te kunnen overdragen, van alle partijen (uitvoerenden, huurder en opdrachtgever) een grote flexibiliteit. Met het op en om de bouwplaats aanwezige team werd dit huzarenstukje geklaard!

Verbouwing – fase 2 – nieuwbouw

Niet alleen de gehandhaafde rechtervleugel en tussenlid vergden grote inzet van alle partijen. Ook het half onder de grond nieuw te bouwen reportagecentrum met werkruimten, bergingen en opstelruimten voor de reportagewagens van United Broadcasting Facilities en voor United Unicam moest kort na de zomervakantie al (deels) in gebruik worden genomen. Bovenop deze ‘garage’ werd de linkervleugel als nieuw gebouwd met een flexibele indeling, welke later in delen werd verhuurd, maar dat was toen nog niet bekend.

Werktuigkundige Klimaatinstallaties – nieuw

wtb_mediapark_pic3wtb_mediapark_pic4De complete werktuigkundige installaties werden voor deze renovatie in nauw overleg met adviseur Henk Knipscheer door Warmtebouw in opdracht van TCN MediaPark vervangen. Dit betroffen de luchtbehandeling, de verwarming en koeling, de regeltechniek en de loodgietersinstallaties.

Elk bedrijf, elke werkplek verdient 'n betrouwbaar klimaat

Want met het juiste klimaat is het prettig werken en worden betere prestaties geleverd. In ons gratis adviesgesprek vertellen we u hoe.

Het gebouw is voor wat betreft de luchtverdeling in vier zones verdeeld, de linkervleugel, de rechtervleugel, het tussenlid en de ‘garage’. Elke zone heeft een eigen luchtbehandelingskast welke is voorzien van warmteterugwinning in vorm van een warmtewiel. De behandelde verse lucht wordt via nieuwe kanalen naar de kantoor-, studio- en editruimten gebracht. In de kantoren wordt de lucht met aan het plafond gemonteerde inductieunits toegevoerd en, vanwege de hoge interne belasting, in de studio’s en edit-ruimten via ventilatorconvectoren. Hierdoor kan de hoeveelheid primair te behandelen lucht beperkt blijven en daardoor ook de omvang van de primaire installaties. Toch kan hiermee per ruimte een goede doorspoeling worden verkregen en een individuele naregeling van de temperatuur.

wtb_mediapark_pic5De warmte en koude worden net als in de oude situatie betrokken uit het aangrenzende EC1, waarbij een deel van het oude leidingwerk opnieuw wordt benut. Vanaf de nieuwe warmtewisselaars en verdelers met toeren geregelde circulatiepompen, wordt de warmte en de koude naar de luchtbehandelingskasten en de diverse ruimten getransporteerd, waarbij continu de hoeveelheid op de vraag wordt afgestemd.

In het tussenlid kwam het bedrijfsrestaurant met aparte kook- en spoelkeukens, een café en een rook-ruimte. Ook werden hier de ondersteunende technische dienst en de dataruimten gehuisvest.

Via het gebouwbeheersysteem (GBS) kunnen de installaties worden gestuurd en geregeld. Ook zijn de bedrijfs- en eventuele storingsmeldingen van de brandmeld- en sprinklerinstallaties via het GBS zichtbaar, zodat een efficiënte storingsopvolging wordt verkregen.

September 2012 werd de eerste fase met een spetterend optreden van Ilse De Lange opgeleverd, waarna kort daarop het reportageatelier in gebruik werd genomen en vervolgens Sony Music de nieuwbouw vleugel betrok, zodat het Muziekpaviljoen als een nieuwe parel de hoeksteen vormt van het MediaPark.

wtb_mediapark_pic6