Thialf: Nog altijd ijskoud de beste laaglandbaan ter wereld

In het vaktijdschrift over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit Installatie & Bouw stond recentelijk een artikel over het Thialf ijsstadion dat onlangs grondig werd gerenoveerd. Een renovatie die er niet alleen voor zorgde dat Thialf de snelste laaglandbaan ter wereld blijft, maar ook de meest duurzame wordt. Het energieverbruik van het nieuwe Thialf werd minimaal gehalveerd. Warmtebouw werkte hard mee aan deze renovatie.
In het artikel wordt uitvoerig uit de doeken gedaan welke uitdagingen het Bouwteam Thialf, bestaande uit Warmtebouw Utrecht, Heddes Bouw en Croon,  moesten overwinnen toen ze het ambitieuze stadionconcept in praktijk brachten. Een concept waarin topsporters de ideale omstandigheden wordt geboden om te trainen én te winnen.

Henk Overeem, directeur van Warmtebouw werd gevraagd hoe hij terugkeek op dit uitdagend project: "Aan het ontwerp lag een uitgebreid Programma van Eisen ten grondslag, met daarin verschillende eisen ten aanzien van het binnenklimaat, dat niet mag worden beïnvloed door omstandigheden van buiten. Daarbij moesten we minimaal vijftig procent energie besparen ten opzichte van de oude situatie, terwijl het nieuwe Thialf in oppervlakte aanzienlijk is vergroot.”

Om hieraan te voldoen, heeft Warmtebouw een grote verscheidenheid aan maatregelen genomen. Stonden er in het oude Thialf nog ruim twintig cv-ketels, in de nieuwe situatie wordt alle warmte uit de ijsinstallatie benut om ruimtes én tapwater te verwarmen”, vertelt Overeem. “In het nieuwe stadion is geen gasaansluiting te vinden.” "Door de indeling in baansecties kan ijsmeester Beert Boomsma perfect inspelen op de behoefte van de schaatsers", vertelt hij. “Voor elk deel van de baan kan hij een optimale ijskwaliteit creëren, zonder dat meer energie wordt verbruikt dan noodzakelijk.”

Voorts wordt er in het artikel stilgestaan bij de diverse andere uitdagingen van het Bouwteam Thialf. Het hele artikel kan je hier downloaden.

Foto's: Marco Lubbers - CatchYourMoment