Start Energie Collectief Lage Weide

“Industrievereniging Lage Weide (ILW) nam in samenwerking met de gemeente Utrecht het initiatief om het bedrijventerrein Lage Weide te verduurzamen. De doelstelling is een CO2-reductie van 30% in 2020 te realiseren. Nadat Warmtebouw Utrecht B.V. via een aanbesteding geselecteerd was voor het begeleiden van dit initiatief, werden er 66 scans bij 18 bedrijven uitgevoerd om zo inzicht te krijgen in besparingsmogelijkheden op zowel bedrijfs- als gebiedsniveau.

Op 24 november 2014 vond het evenement “Conferentie Duurzame bedrijvigheid” plaats in het Beatrixtheater te Utrecht. Warmtebouw Utrecht B.V. presenteerde daar tijdens de conferentie een Masterplan met de meest kansrijke besparingsmogelijkheden voor het bedrijventerrein Lage Weide.

Het ILW gaf aan de prioriteitenlijst uit het Masterplan aan te houden en start daarom in samenwerking met DWA het “Energiecollectief Lage Weide” op. De focus zal hierbij liggen op het centraal inkopen van groene energie. Daarnaast zal het centraal inkopen van zonnepanelen en led-verlichting worden opgestart. De eerste bedrijven sloten zich tijdens de conferentie direct aan door een commitmentovereenkomt te tekenen.”