Biodiesel Amsterdam – Simadan Gebouw F

Realisatie van werktuigkundige hoogwaardig kantoorgebouw. Luchtbehandelingsinstallatie in combinatie met klimaatplafonds geinstalleerd. Energievoorziening volledig door middel van restwarmte en restkoude uit eigen fabrieksproces. Ook is het transportsysteem van deze warmte/koude door ons aangebracht.

Download Project PDF