​V​ISIE

Verantwoord Groeien door Verantwoord Ondernemen

Het blijvend kunnen voldoen aan de wensen van onze klanten impliceert dat Warmtebouw de verdere groei van de onderneming - zowel in omzet als in personele sterkte - gecontroleerd zal toestaan. Op middellange termijn is verdere groei een zeer aannemelijk gegeven, maar geen doel op zich.

Onder alle omstandigheden wensen we daarbij steeds onze bedrijfscultuur overeind te houden, inclusief de daaraan gekoppelde normen en waarden en de wijze waarop wij ons als economische eenheid en menselijk collectief - intern en extern - manifesteren.

Wij stellen ons tot doel steeds een verantwoord rendement te realiseren. Wij bereiken dit door trouw te blijven aan de uitgangspunten die ons bedrijf hebben gebracht waar we nu staan.

Uitgangspunten voor onze visie

  • ​De vaste wil een klant optimaal en innovatief te blijven bedienen
  • ​De vaste wil een werkomgeving te bieden aan allen die binnen en voor het bedrijf werkzaam zijn, die in alle opzichten inspirerend is en waarbinnen een ieder optimaal tot zijn recht kan komen.
  • ​Er alert op zijn dat wij zowel theoretisch en praktisch steeds optimaal georganiseerd dienen te zijn, wat inhoudt dat het gewenste resultaat steeds op de meest efficiënte wijze wordt verkregen.

​Sluit onze visie aan op uw bouwvisie? Laten we dan bespreken hoe we uw visie kunnen realiseren.  Bel ons op 030 - 2483030​ of neem contact met ons op.