Ondertekening energiescans Lage Weide

‘Voortrekkersrol op het gebied van duurzaam ondernemen’

Een CO2-neutraal Lage Weide in 2030: dat is het doel dat de Industrie Vereniging Lage Weide (ILW) zich heeft gesteld. Eén van de eerste stappen in dit traject is het maken van een energiescan. Op maandag 8 juli zetten de eerste elf deelnemende bedrijven hun handtekening onder een energiescan. Wethouder Mirjam de Rijk was bij de feestelijke aftrap. ‘Dit is een mooie eerste stap. Zo wordt Lage Weide een vitaal bedrijventerrein met een aantrekkelijk vestigingsklimaat.’

Zo’n zestig ondernemers hebben zich verzameld bij het Ziggo-kantoor in Lage Weide voor de duurzaamheidsbijeenkomst. Dagvoorzitter Gert-Jan Jansen peilt eerst eens bij de aanwezigen wat zij onder duurzaamheid verstaan. Duidelijk is dat er veel interesse bestaat in een verduurzaming van het industrieterrein: ‘We hebben hier veel oude panden staan. Het terrein is aan een revitalisatie toe.’ Jos van Rooijen, vice-voorzitter van Industrieterrein Lage Weide (ILW), is trots op het aantal deelnemers dat nu tekent om zich in te zetten voor een Duurzaam Lage Weide. ‘Verschillende bedrijven hebben al een energiescan laten doen en daar zijn we blij mee. Veel bedrijven moeten overleven in deze tijd – maar kiezen ze voor duurzaamheid, dan kiezen ze voor investeren in de toekomst. Het is een goede zaak om met Lage Weide een voortrekkersrol te vervullen.’

Lage Weide op een hoger plan

De dagvoorzitter geeft het woord aan Herman Schiltkamp, directeur van technisch adviesbureau-installatiebedrijf Warmtebouw Utrecht B.V. Warmtebouw is door de ILW en Gemeente Utrecht geselecteerd om de energiescan uit te voeren die bedrijven inzicht geeft in hun energieverbruik. Herman Schiltkamp: ‘Dit bedrijventerrein heeft ongelooflijk veel potentie. Je krijgt hier veel voor weinig. Op Lage Weide zijn 800 bedrijven gevestigd die werk bieden aan 17.000 mensen. We hebben één van de grootste binnenhavens van Nederland en zijn gunstig gelegen tussen Utrecht en Amsterdam. Door te kiezen voor duurzaamheid brengen we dit bedrijventerrein op een hoger plan: zowel op gebiedsniveau als op locatie- en bedrijfsniveau.’ Schiltkamp legt uit wat de energiescan inhoudt: het is een uitgebreide check van het bedrijf, die inzicht geeft in het energieverbruik en direct tot besparingen leidt. ‘Bedrijven die een scan laten uitvoeren, krijgen de helft van de kosten vergoed via een duurzaamheidssubsidie. Complimenten aan de gemeente Utrecht voor dit mooie gebaar.’

Innovatie

Een paar bedrijven geven al het goede voorbeeld. Zoals Ziggo, dat landelijk nieuwe microdatacenters bouwt die gebruikmaken van een innovatieve koelmethode. Met Phase-Change Materials, zoutkristallen, wordt in het datacenter de warmte opgeslagen. Bij stijging van de temperatuur worden de kristallen langzaam vloeibaar. Een unieke methode die bij Ziggo tot 40% energiebesparing heeft geleid. Ook andere bedrijven vertellen over hun successen. Het Carlton President Hotel bijvoorbeeld, dat alle leidingen en koppelingen van het verwarmingssysteem heeft laten isoleren. Hiermee bespaarde het hotel 20% op de gasrekening. En recycling- en overslagbedrijf Bonder vertelt dat het de stenen die het recyclet sinds een tijdje wast met regenwater in plaats van met leidingwater.

Koplopers

Dan breekt het moment aan waarop wethouder Mirjam de Rijk (Economische zaken, Milieu en Duurzaamheid) het startsein geeft voor de ondertekening van de energiescans door elf bedrijven. Deze koplopers zijn de eersten die investeren en zich actief inzetten om tot een Masterplan voor een CO2-neutraal Lage Weide te komen. Industrievereniging Lage Weide gaat hiermee de volgende fase in van verduurzaming, na de revitalisering van het gebied en de verbetering van de haven en de infrastructuur. Na de ondertekening heffen alle aanwezigen het glas. Herman Schiltkamp blikt tevreden op de bijeenkomst terug: ‘Geweldig dat de wethouder hierbij was. Het is een extra stimulans voor de mensen die meedoen en getuigt van enthousiasme voor dit initiatief. Ik hoop dat zoveel mogelijk ondernemers zich aansluiten. Bedrijven die niet meedoen, laten duurzame kansen liggen – niet alleen voor zichzelf; ook voor andere ondernemers van Lage Weide. Juist in moeilijke economische tijden is het zeer belangrijk te investeren in je eigen toekomst. Een duurzaam Lage Weide genereert op maatschappelijk verantwoorde wijze winst voor alle stakeholders.’

www.duurzaamlageweide.nl

Elk bedrijf, elke werkplek verdient 'n betrouwbaar klimaat

Want met het juiste klimaat is het prettig werken en worden betere prestaties geleverd. In ons gratis adviesgesprek vertellen we u hoe.