Op alle overeenkomsten met ons gesloten zijn van toepassing onze algemene inkoopvoorwaarden. De toepasselijkheid van welke andere algemene voorwaarden dan ook, wordt door ons niet aanvaard. Onze inkoopvoorwaarden prevaleren te allen tijde boven elke andere algemene voorwaarden.

Onderstaand vindt u de Algemene Voorwaarden Inka (voor Inka-leveranciers) en de Algemene Inkoopvoorwaarden Warmtebouw Utrecht B.V. voor alle overige leveranciers.