Erkenning Bodemenergiesystemen

Vanaf 1 oktober 2014 mogen Bodemenergiesystemen, warmte- en koudeopslag in de bodem, alleen nog maar ontworpen, geïnstalleerd en beheerd worden door een hiervoor erkend bedrijf.

Warmtebouw heeft begin juli een audit van certificatie-instelling Kiwa succesvol doorlopen en is aansluitend aangewezen door overheidsinstantie Bodem+ voor het ontwerpen, installeren en beheren van het bovengrondse deel van Bodemenergiesystemen. In de nieuwe erkenningsregeling (de BRL 6000-21) wordt een link gelegd tussen het ontwerp van de gebouwinstallaties en het ondergrondse (de WKO installatie) en bovengrondse gedeelte van Bodemenergiesystemen. Omdat deze delen nauw met elkaar samen hangen dwingt de erkenningsregeling de partijen het ontwerp met elkaar af te stemmen. Dit komt de kwaliteit van de installatie uiteindelijk weer ten goede.