Eerste Wereldrecord voor het vernieuwde Thialf

Een week na de tussentijdse ingebruikname van Thialf is het eerste Wereldrecord een feit!

Salt Lake trok alle aandacht van schaatsminnend Nederland. In dit mediageweld moeten we vooral ons Thialf niet vergeten. Een week na de overdracht aan Thialf is het eerste wereldrecord een feit!

Alle techniek zoals de koudeopwekking, luchtbehandeling en regeltechniek is vernieuwd. De binnenzijde van de bestaande hal wordt volgend jaar afgerond. Als dit gereed is moet het tot nog snellere tijden leiden.

Al met al een prachtig begin wat vertrouwen geeft voor de toekomst!