Maak uw gebouw gasloos

Nederland is in 2050 vrij van aardgas. Het aardgas verdwijnt de komende jaren uit de Nederlandse woningen en kantoren. Er wordt geen nieuwe gasinfrastructuur meer aangelegd en de aansluitingsverplichting wordt geschrapt. Wat nu?

Waarom aardgas vrij?

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs.  Dat betekent een drastische beperking van de CO2-uitstoot naar bijna 0 in 2050. De Energieagenda geeft aan hoe in Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten. In de energietransitie stuurt het kabinet op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Daarbij is het belangrijk dat de investeringen die de komende jaren in Nederland worden gedaan, passen bij een CO2-arme energievoorziening. Op deze manier worden de economische kansen benut die de energietransitie met zich meebrengt.  Het kabinet zet in op het terugbrengen van de energievraag door middel van energiebesparing en het terugdringen van het gebruik van aardgas door het stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzame warmte. Een breed pakket aan maatregelen wordt ingezet om dit te bereiken. Zo wordt gekeken hoe de verwarming van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen kunnen worden verduurzaamd. Een belangrijke besparing is onderandere te behalen door het laten vervallen van de wettelijke verplichting voor aansluiting van huizen en gebouwen op het gasnetwerk. Ook worden er niet meer automatisch nieuwe gasnetten aangelegd voor nieuwbouwwijken.

Hoe wordt mijn gebouw gasloos?

Wanneer u gaat investeren in uw gebouw kunt u al inspelen op gasloos. Tegenwoordig zijn er verschillende mogelijkheden/technieken om bestaande gebouwen en nieuwbouw te transformen naar gasloos gebouw. Denk hierbij aan warmtepomptechnieken, all-electric of stadsverwarming. Tevens zijn er (nu nog) aantrekkelijke subsidiemogelijkheden.

Contact
Wilt u ook een gasloos gebouw? Of wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact met ons op.