Moet u een Energie-audit (EED) laten uitvoeren?

Dienst Warmtebouw duurzaam advies

Heeft u meer dan 250 werknemers? Een jaaromzet van 50 miljoen of meer? Of een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen? Dan kan het zo zijn dat uw bedrijf verlicht is een Energie-audit (EED) op te laten stellen.

Waarom een Energie-audit (EED)?

In 2012 heeft de Europese Unie de Energy Efficiency Directive (EED) Richtlijn vastgesteld. De richtlijn verplicht zowel lidstaten als organisaties voor het uitvoeren een energie-audit. Het doel van een energie-audit is om inzicht te geven in het eigen energiegebruik en de mogelijke besparingsmaatregelen in kaart te brengen. Na het opstellen van de Energie-audit wordt deze getoetst door het bevoegd gezag. De EED-richtlijn geldt voor bedrijven (er zijn natuurlijk uitzonderingen) met:

- meer dan 250 werknemers;
- een jaaromzet van 50 miljoen of meer;
- een jaarlijkse balanstotaal van meer dan 43 miljoen.

Energie-audit (EED)

De Energie-audit (EED) is een uitgebreid rapport met op de situatie toegespitste energiebesparingsadviezen, waarin ook het transport (wagenpark enz.) wordt meegenomen. Vaak worden er door de Energie-audit (EED) aanzienlijke besparingen op de energiekosten gerealiseerd en is de Energiescan binnen één jaar terugverdient. Een bijkomend voordeel is dat de rapportage volledig voldoet aan de wettelijke eisen.

Contact
Heeft u een Energie-audit (EED) nodig? Of wilt u weten welke uitzonderingen er zijn? Neem dan gerust contact met ons op.