​​DUURZAAM

Warmtebouw levert een duurzaam klimaat

​Energie is een schaars goed. En het wordt alleen maar schaarser. Bij Warmtebouw beseffen we dat volledig. Daarom zijn al onze inspanningen gericht op duurzaamheid. Warmtebouw werkt volgens het principe van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook wel simpelweg afgekort tot MVO.

Duurzaam Lage Weide

Warmtebouw is daarom continu bezig met het ontwikkelen en toepassen van innovatieve duurzame technologieën om de techniek in haar projecten zo duurzaam mogelijk te maken. Zo zijn we door de Industrievereniging Lage Weide (ILW) en Gemeente Utrecht geselecteerd en aangesteld als Duurzaamheidsadviseur Lage Weide. Dit houdt onder andere in dat we voor de bedrijven op Industrieterrein Lage Weide energiescans uitvoeren, duurzame adviezen uitbrengen en het Masterplan Duurzaam Lage Weide opstellen om uiteindelijk te komen tot een aantrekkelijk en aanstekelijk klimaatneutraal Duurzaam Lage Weide.
 Een ander project waar we een duurzame installatie hebben gerealiseerd is Rutges in de Meern, waar het klimaat geregeld wordt door een Geothemisch bronsysteem in combinatie met betonkernactivering.

Pand Warmtebouw

Een ander initiatief is ons eigen pand zo duurzaam mogelijk in te richten en te gebruiken. Wij zijn hiermee bezig door het plaatsen van diverse bewegingsmelders ten behoeve van de verlichting, het kritisch instellen van onze regeling voor de klimaatinstallaties en het onderzoeken van toepassing van mogelijkheden als wind- en zonne-energie. Ook om ons pand hebben we gekeken naar het inzamelen van ons afval, dit wordt gescheiden ingezameld door een ISO 14001 gecertificeerd bedrijf. Het afval wordt daarna CO2 neutraal verwerkt. Dit alles staat nog eens samengevat op de certificaten "CO2 besparing" en "100% CO2-neutraal Afval".

Wagenpark

Daarnaast heeft Warmtebouw het Go4MVO-programma geïnitieerd. Dit programma zorgt ervoor dat zowel het wagenpark als ook het gedrag van de bestuurders "vergroend" wordt. Daarmee zet Warmtebouw een volgende stap in het bewust omgaan met energie en het reduceren van CO2-uitstoot. Het interessante hierbij is dat er tevens op de wagenparkkosten wordt bespaard: oftewel winstgevende duurzaamheid in de praktijk!
 De ambitie is om met de inzet van het Go4MVO-programma een structurele reductie van CO2-uitstoot (en andere schadelijke emissies) van zo'n 12% te realiseren. Hiermee levert Warmtebouw een concrete bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de gemeente Utrecht met betrekking tot het verbeteren van o.a. de luchtkwaliteit zoals is vastgelegd in "Luchtkwaliteit in Utrecht". Een goed voorbeeld van "In Utrecht kan het!" in de praktijk.

Verklaringen

Al onze ambities hebben wij weergegeven in onze "Verklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen" en "Milieuverklaring Warmtebouw".

​Projecten

Warmtebouw bewijst met haar vele projecten dat duurzaam bouwen en het gebruik maken van duurzame energie kostenbesparend en zelfs winstgevend kan zijn.

Interesse om ook uw organisatie duurzaam te maken? Wij kunnen u daarbij helpen. Bel ons op 030-2483030 of ​mail ons op duurzaam@warmtebouw.nl.