Dag van de Duurzaamheid

Installatiebedrijf Warmtebouw vergroent haar wagenpark met het Go4MVO-programma!

Warmtebouw gaat van start met het Go4MVO-programma. Dit programma zorgt ervoor dat zowel het huidige wagenpark als ook het gedrag van de bestuurders “vergroend” wordt. Daarmee zet Warmtebouw een volgende stap in het bewust omgaan met energie en het reduceren van CO2-uitstoot. Het interessante hierbij is dat er tevens op de wagenparkkosten wordt bespaard; oftewel winstgevende duurzaamheid in de praktijk!

De ambitie is om met de inzet van het Go4MVO-programma een structurele reductie van CO2- uitstoot (en andere schadelijke emissies) van zo’n 12% te realiseren. Hiermee levert Warmtebouw een concrete bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de gemeente Utrecht met betrekking tot het verbeteren van o.a. de luchtkwaliteit zoals is vastgelegd in “Luchtkwaliteit in Utrecht”. Een goed voorbeeld van “In Utrecht kan het!” in de praktijk.

Bron: Dag van de Duurzaamheid